;

Cena vodíku začne klesat dříve, než se předpokládalo

23. 01. 2020

Cena vodíku začne klesat dříve, než se předpokládalo

Prognóza se zakládá na sledování vývoje produkce vodíku, jeho distribuce, ale i výroby vybavení a komponentů potřebných k získávání energie z paliva. Studii zpracovala společnosti McKinsey & Company. Vycházela v ní z dat poskytnutých 30 společnostmi reprezentujícími 4 klíčové průmyslové regiony – Spojené státy americké, Evropu, Japonsko/Koreu a Čínu.

Úspory jsou
očekávány v různých oblastech využití vodíku, jako je
například dálková nebo nákladní doprava, průmyslové vytápění
a těžký průmysl. S ohledem na to, že právě tato odvětví se
podílí významně na spotřebě energie v globálním měřítku,
tak právě pro ně může být vodík lákavou volbou při snaze o
snížení emisí uhlíku.

Nová doba

Rok 2020 značí začátek nové éry pro energetiku: jak se potenciál vodíku být pevnou součástí našeho globálního energetického systému začne stávat realitou, můžeme očekávat snižování emisí a zvyšující se bezpečnost a flexibilitu. Ohlašuje se nám tak desetiletí vodíku,“ je přesvědčený Benoît Potier, ředitel společnosti Air Liquide a jeden z předsedů Hydrogen Council.

Budoucnost
čisté energie spojená s vodíkem je blíže, než si vůbec
myslíme,“
nepochybuje Potier, „a to proto, že průmysl
jako takový pracuje tvrdě na tom, aby se postavil klíčovým
technologickým výzvám. Tato zpráva vytyčuje cestu k tomu, jak se
z vodíku může stát konkurenceschopný artikl, díky kterému
dosáhneme tolik potřebné dekarboniazce.“

Twitter: Hydrogen Council

Razantní pokles
ceny vodíkové energie bude stimulován vývojem ve 3 stěžejních
oblastech. Jednak se zlevní produkce samotného stlačeného vodíku.
Rozšířenější a více ekonomicky výhodnější se stane jeho
distribuce, díky hustší síti úložisť a větší bezpečnosti
jejich provozu. A nakonec znatelně poklesnou ceny i komponentů a z
nich produkovaných zařízení pro koncové zákazníky.

Odhadovaná výše investic vedoucích k takovémuto cíli činí 70 miliard dolarů, spolu s potřebnou politickou podporou systémem pobídek a zvýhodnění v klíčových regionech. Ačkoli jde o horentní sumu, autoři studie upozorňují, že se jedná jen o 5 % z celkové částky, která se v globálním měřítku investuje do energetiky ročně. Nemluvě o tom, že jen Německo utratilo v roce 2019 za podporu obnovitelných zdrojů 30 miliard dolarů .

Porazí fosilní paliva

Analýza
zakládající se na údajích o skutečných cenách v průmyslu nám
ukazuje, že se řada řešení spojených s využitím vodíku muže
stát konkurenceschopnými do roku 2030,“
tvrdí Bernd Heid ze
společnosti McKinsey & Company.

A své tvrzení
opírá o konkrétnější čísla: „Z analyzovaných 35 případů
užití může v daném měřítku vodík být tím nejlevnějším
nízkouhlíkovým řešením ve 22 případech užití – jako je
např. průmyslová výroba oceli nebo vytápění již existujících
budov. Dokonce v 9 případech užití poráží zcela i fosilní
paliva – například v nákladní nebo vlakové dopravě.“

Hydrogen Council je organizace podporující spolupráci mezi vládami, průmyslovými subjekty a investory ve snaze o větší uplatnění řešení využívajících vodík, a to v globálním měřítku. Tvoří ji 81 členů, mezi nimiž najdeme obří nadnárodní korporace, ale také inovativní střední a menší firmy nebo investory, dohromady reprezentující příjmy ve výši 18,7 bilionu dolarů a zaměstnaneckou základnu v řádu 6 milionů pracovníků.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Autor: Petr Pláteník

Další články