Genomika je oborem budoucnosti

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
iMedical Technologie 10. 04. 2022

Genomika je oborem budoucnosti

Genomika je velmi mladým oborem, ale s velkou budoucností. Studuje především genomy organismů, tedy i člověka, a na základě toho vznikají nová léčiva a možnosti pro lékaře stanovit pro každého člověka přesnou personifikovanou léčbu.

Genomika je obor genetiky, který se zabývá studiem genomů organismů. Spadá sem především získávání sekvencí DNA organismů, genetické mapování a anotace genomů – hledání genů a dalších funkčních elementů, tedy snaha určit význam určité sekvence. A také intergenomický výzkum, kterým rozumíme srovnávání genomů různých organismů za účelem lepšího pochopení procesu evoluce. V genomice jsou hojně využívány metody molekulární biologie a bioinformatiky.

Genomika jako obor vznikla v 70. letech minulého století. Výraz „genomika“ však použil jako první Thomas Roderick až v roce 1986. Roku 1976 byl osekvenován první kompletní genom. Jednalo se o RNA virus. O rok později byl osekvenován první genom tvořený DNA, bakteriofág Φ-X174. Dále byly postupně sekvenovány genomy složitějších organismů, se zaměřením na modelové organismy a nebezpečné patogeny způsobující nemoci.

V roce 2003 byl osekvenován celý lidský genom, což se stalo v rámci projektu Human Genome Project. Sekvence posledního chromozomu však byla hotova až o tři roky později, tedy v roce 2006.

Genomika se řadí mezi velmi perspektivní obory, nejen v biologii. Dnešní metody sekvenace jsou totiž mnohonásobně rychlejší a levnější než původní, zároveň se ve větší míře takto získaná data výrazně lépe analyzují. Velkým trendem poslední doby je potom osobní genomika – díky rozvoji technologií, klesající ceně a zvyšující se rychlosti sekvenace vznikají komerční subjekty nabízející sekvenaci genomu či jeho části komukoliv.

Ale samozřejmě největší přínos bude mít genomika v medicíně. Velkým příslibem do budoucna je možnost poskytnout lékařům genom pacienta, a tím i informace o jeho genetických predispozicích.

Anotace lidského genomu však ještě zdaleka není dokončena a lékařství zatím není schopno tyto informace ve větší míře využít.

Funkční genomika nalézá geny důležité pro funkci specializovaných fyziologických systémů a pak umožňuje ověření jejich využití pro vývoj nových léků. Výzkum se orientuje na funkci a onemocnění jater, kardiovaskulární dysfunkci, vývoj diabetu a dalších metabolických poruch, které tvoří součást metabolického syndromu. Kromě toho zkouší objasnit u lidí genetický podklad vrozené ztráty sluchu a stařecké nedoslýchavosti nebo přispívá k pochopení patogeneze očních chorob.

Které jsou největší světové firmy nabízející služby spojené s genomikou? Server Meticulousblog.org uvádí za rok 2021 následujících 5 největších společností:

  1. Quest Diagnostics Incorporated (USA) dodává diagnostické testovací informace a služby, jako je rutinní klinické testování, genové a esoterické testování, jakož i služby anatomické patologie a související služby.
  2. Eurofins Scientific SE (Lucembursko) nabízí portfolio více než 130 000 analytických metod a více než 150 milionů testů, prováděných každý rok za účelem stanovení bezpečnosti, identity, složení, autenticity, původu, sledovatelnosti a čistoty biologických látek a produktů, jakož i provádění systému lidské diagnostiky.
  3. Illumina Inc. (USA) působí v oborech, jako jsou biologické vědy, translační a klinická genomika. Základní segment společnosti Illumina se skládá z produktů a služeb ve výzkumu, klinickém a aplikovaném trhu a umožňuje přijetí různých genomických řešení.
  4. PerkinElmer, Inc. (USA) poskytuje produkty, služby a řešení pro trhy diagnostiky, potravin, životního prostředí, průmyslu, biologických věd a laboratorních služeb.
  5. OPKO Health, Inc. (USA) má dva vykazované segmenty, a to diagnostiku a farmacii.

Jak je tedy patrné, genomika je aktuálně v kurzu a firmy, které se na tyto služby zaměřují nebo je teprve plánují, mají velkou budoucnost.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články