Pákistán využije vodík na cestě k energetické autonomii

14. 01. 2021

Pákistán využije vodík na cestě k energetické autonomii

Evropské státy se snaží dostát emisním cílům Pařížské dohody a vodíková ekonomika se tak na starém kontinentu v minulém roce dočkala značného rozmachu. Také Pákistán už uznal potenciál vodíku a podstupuje první kroky k bezemisnímu hospodářství.

Existuje několik vlastností, díky nimž je vodík vynikající
vektorová energie a jeho nasazení zapadá do energetického mixu s
vysokým počtem obnovitelných zdrojů. Produkce elektrické energie
z obnovitelných zdrojů ale podléhá vždycky vlivům počasí u
větrné, slunečního svitu u solární a sezónních srážek u
vodní.

Vzorec
poptávky po spotřebě elektřiny zase sleduje různé denní a
roční cykly. Předpokládá se proto, že vodík lze synergicky
kombinovat s obnovitelnými zdroji energie a překlenout tak rozdíly
mezi produkcí a poptávkou.

Průmyslové využití

Vodík je čisté palivo s nulovými emisemi oxidu uhličitého. Pokud se vyrábí za využití obnovitelné energie, může přispět jak ke zlepšení kvality vnějšího ovzduší, tak ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG). Při použití v elektrárnách jako náhrady za uhlí, ropu nebo zemní plyn nabízí možnost dekarbonizovat výrobu elektřiny.

Pro aplikace
vytápění a vaření může být vodík přimíchán do stávajících
distribučních potrubí zemního plynu, aby se snížily emise
znečišťujících plynů z těchto aplikací. S přechodem na
vozidla s palivovými články bude vodík využíván ve vlacích,
těžkých nákladních automobilech či autobusech. Pomůže tak
třeba snížit znečištění i ve velkých pákistánských
městech, jako jsou Karáčí a Lahore, která jsou domovem více než
10 milionů lidí.

Vodíkově soběstačný stát

S velkým
potenciálem pro větrnou, solární a vodní energii se Pákistán
může těšit na „energetickou autonomii“. Hojné obnovitelné
zdroje pomohou podle webu Gasworld přeměnit energii na zelený
vodík pomocí elektrolyzérů. Pákistán tak ve výsledku změní
pozici z importéra energie na vývozce zeleného vodíku nebo
jeho derivátů, jako je amoniak nebo methanol.

Další články