Projekt H24All slibuje v Evropě „vodík pro všechny“

29. 01. 2021

Projekt H24All slibuje v Evropě „vodík pro všechny“

Projekt H24All, realizovaný konsorciem patnácti partnerů, podal v rámci Zelené dohody pro Evropu žádost o financování vývoje prvního evropského 100MW elektrolyzéru. Ten bude napojen na nejnovějšího partnera konsorcia, španělský průmyslový závod Repsol.

Konsorcium si klade za cíl připravit cestu pro nový a konkurenceschopný vodíkový průmysl. Zakládat se má na evropském know-how a jít cestou inovací, vývoje, budování a demonstrace udržitelnosti vysokotlakého alkalického elektrolyzéru o výkonu 100 MW. Tato technologie bude fungovat v reálném provozu podle potřeb koncových uživatelů a splňovat požadavky trhu na konkurenceschopnou bezemisní výrobu vodíku.

Inovativní technologie

Partneři
ze šesti různých zemí (Belgie, Dánsko, Německo, Norsko,
Španělsko a Turecko) spojení v konsorciu pokrývají celý
hodnotový řetězec vodíku. Najdeme mezi nimi výzkumná centra,
dodavatelé materiálů, strojírenské firmy specializující se na
elektrolyzéry, elektroenergetický průmysl, energetické a
automobilové společnosti, univerzity a průmyslová sdružení,
která mají v této oblasti vysokou úroveň odbornosti, jsou
zaměřena na bezpečnost a angažují se ve snahách o snížení
celosvětových emisí.

V
projektu H24All partneři spojí různá inovativní řešení, která
umožní významný pokrok ve vodíkových technologiích
zlepšujících konkurenceschopnost a životaschopnost elektrolyzéru
a zároveň snižujících potřebné investice i provozní náklady.
Cílem projektu Zelené dohody je podpora technologií a využívání
obnovitelného vodíku snížením nákladů na téměř 3 eura za kg
H2.

Přidaná hodnota

Samotný
projekt poslouží také k odzkoušení inovativní a
konkurenceschopné technologie v komerčním měřítku. Data z
ekonomického a obchodního modelování poskytnou kvantitativní
důkazy, které sníží riziko při dalším nasazování vodíkové
infrastruktury v celé Evropě. Kompletní harmonogram projektu
zahrnuje očekávané tři roky výzkumu, vývoje a výstavby plus
dva roky fáze demonstrace a ověřování.

Iniciativa
představuje významnou podporu technologického rozvoje výroby
vodíku z obnovitelných zdrojů a bude mít pozitivní vliv na další
průmyslová odvětví, jako je mobilita, rafinace, výroba
syntetického paliva a výroba energie z obnovitelných zdrojů.

Další články