Konflikt na Ukrajině může rozpoutat válku mezi Evropou a USA

Zdroj: Pixabay
Ekologie 17. 06. 2022

Konflikt na Ukrajině může rozpoutat válku mezi Evropou a USA

Invaze na Ukrajinu a následná energetická krize jasně ukazují, jak důležité je opustit fosilní paliva a přejít na obnovitelné zdroje. Nebo naopak je invaze dalším odvedením pozornosti od klimatické politiky, která oddaluje přechod od fosilních paliv a vede k nárůstu emisí, píše agentura Bloomberg.

Bude, či nebude válka na Ukrajině tím tolik potřebným impulsem k nastartování klimatické politiky na celém světě? Celá tato polemika se dělí na takzvané aktivisty, zaměřené na to, že „by se mělo“, oproti často samozvaným realistům, zastávajícím „opatrné“ a „vyvážené“ názory. Zjevně se také ostře dělí na Evropu a Spojené státy americké.

Akcie amerických společností rostou, ty evropské klesají

Tým výzkumníků z Curyšské univerzity a Švýcarského finančního institutu se touto otázkou zabýval a zkoumal ceny akcií společností. Výsledky jsou zarážející. Akcie amerických společností, které jsou považovány za nejvíce postižené tím, co výzkumníci nazývají „rizikem klimatického přechodu“, po Putinově invazi prudce vzrostly, zatímco akcie evropských společností nikoli – nebo pokud vůbec, tak mírně poklesly.

Jediná přesvědčivá interpretace těchto výsledků je, že investoři očekávali, že invaze na Ukrajinu bude mít velmi odlišné dopady na klimatickou politiku v obou regionech. V Evropě by znamenala pokračování přechodu na čistou energii, případně jeho urychlení. Ve Spojených státech mezitím investoři očekávali, že válka přechod ještě více zpomalí a přinese obnovení důrazu na domácí těžbu ropy a plynu.

Aby výzkumníci dodali těmto výsledkům větší důvěryhodnost, zaměřili se na společnosti, které jsou nejvíce vystaveny fyzickým klimatickým rizikům. Toto základní riziko se v důsledku invaze nezměnilo, takže by se neměly změnit ani ceny jejich akcií. A skutečně se tak nestalo.

Politické iniciativy pro čistou energii v USA vyšuměly…

Společnosti připravené využít výhod přechodu na čistou energii mezitím zpočátku rostly jak v Evropě, tak v USA. Ceny akcií zůstaly v Evropě vysoké, zatímco v USA klesly na úroveň před invazí. Zpočátku se hodně mluvilo o tom, že americká politika pomůže urychlit přechod od fosilních paliv. Místní politické iniciativy v oblasti čisté energie však z velké části vyšuměly do ztracena, zatímco Evropa po invazi skutečně zdvojnásobila některé politiky přechodu, včetně například podpory tepelných čerpadel.

To vše vykresluje poměrně složitý obrázek o přechodu na čistou energii a o zásadním propojení korporátních a finančních zájmů a politiky. Většina podniků vnímá klimatické riziko jako odraz rizika klimatické politiky, takže politika samotná se často jeví spíše jako hrozba než jako příležitost. Tento vztah se musí rychle změnit.

Samotná politika v oblasti klimatu nesmí být vnímána jako hrozba pro stávající obchodní modely, ale jako příležitost pro rozvoj nových modelů. Právě na průsečíku podnikatelského a politického vedení leží největší příležitosti, uzavírá agentura Bloomberg.

Autor: Jiří Böhm