Eva Svobodová: Zvýhodňování řetězců proti drobným podnikatelům pokračuje