Boj o jádro v Česku. Ve hře je USA, Francie a Jižní Korea. Rusko má smůlu

Zdroj: ČEZ
Byznys 17. 03. 2022

Boj o jádro v Česku. Ve hře je USA, Francie a Jižní Korea. Rusko má smůlu

Rozbíhá se tendr za 160 miliard korun na dodavatele nového jaderného zdroje v Dukovanech. Po zapracování bezpečnostních požadavků se výběrového řízení účastní americký Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP.

Podle harmonogramu tendru uchazeči předloží do konce listopadu letošního roku úvodní nabídky. Na zpracování finálních nabídek mají 20 měsíců, přičemž předběžnou poptávkovou dokumentaci již mají déle než půl roku k dispozici. Poté nabídky posoudí ČEZ a následně hodnotící zprávu předloží ke schválení státu. Smlouvy budou finalizovány v roce 2024.

„Zahájení tendru je významný milník, nicméně důležité je nyní především plnění dalších úkolů, zejména pokračování povolovacích procesů, notifikace veřejné podpory a úspěšné vysoutěžení dodavatele s co nejvýhodnějšími podmínkami pro Českou republiku. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu bude zásadní, aby vše proběhlo korektně a hladce a na to se nyní soustředíme,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, jehož úřad tendr povolil.

Nový jaderný blok by měl stát v roce 2036

Pro ČEZ je důležité, aby byl jaderný blok dokončený včas a za schválený rozpočet. Neméně zásadní je i výhodnost uzavřené smlouvy s konkrétním dodavatelem.

„Po podpisu smlouvy následuje důkladná příprava projektové dokumentace tak, abychom předem minimalizovali problémy, které provází některé zahraniční projekty. Věřím, že termín zahájení zkušebního provozu nového bloku v roce 2036 je dosažitelný,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Souběžně s výběrovým řízením stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) pracuje na dalších přípravách projektu. Poté, co v roce 2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), získala v loňském roce i Povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a autorizaci výrobny od Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně běží územní řízení, o které EDU II požádala stavební úřad 1. 6. 2021.

Pro jádro je 65 procent Čechů

Dukovanský nový blok bude postaven vedle stávající elektrárny a v budoucnu nahradí část výkonu současné elektrárny, jejíž první blok byl spuštěn v roce 1985.

Elektrárna se za tuto dobu stala pevnou součástí regionu i hybatelem jeho dalšího rozvoje. Podle výsledků pravidelného průzkumu veřejného mínění agentury IBRS z konce loňského roku se pro další rozvoj jaderné energetiky v České republice vyslovilo 65 % respondentů (předloni to bylo 62 % občanů).

Podle společnosti ČEZ patří k výhodám jaderné energetiky nízké provozní náklady, spolehlivost dodávek elektřiny a bezpečnost provozu moderních bloků jaderných elektráren. Zásadní jsou i ekologické aspekty, bezemisní elektřina totiž přispívá v boji s globálním oteplováním. Výroba energie z jádra není doprovázena emisemi CO2, takže provoz jaderných elektráren významně přispívá k celkovému snižování emisí oxidu uhličitého.

To nedávno konstatovala i Evropská komise a zařadila jadernou energetiku mezi přechodně podporované technologie. Význam jaderné energetiky v boji proti klimatickým změnám opakovaně zdůrazňuje ve svých zprávách také Mezinárodní energetická agentura (IEA) či Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články