;

Cena ekologického vodíku do roku 2030 klesne o polovinu!

22. 01. 2021

Cena ekologického vodíku do roku 2030 klesne o polovinu!

Loňská zpráva indického Institutu pro energie a přírodní zdroje uvádí, že vodík je třeba prosazovat tam, kde není možná přímá elektrifikace.

Náklady na výrobu „ekologického“ vodíku do roku 2030 poklesnou o 50 procent a v témže časovém horizontu zároveň začne být vodík konkurenceschopný s fosilními palivy, uvedl indický Institut pro energie a přírodní zdroje (TERI). Ekologický, zvaný též „zelený“, vodík je palivo s nulovými emisemi a vyrábí se elektrolýzou s využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jako je slunce či voda. Elektrolýzou se voda štěpí na vodík a kyslík. Zprávu nazvanou Potenciál vodíku v Indii připravila energetická komise TERI pro přechod k ekologickým zdrojům.

Jedná
se
o
vůbec první mezioborovou studii týkající se toho, jak vodíkové
technologie mohou v Indii urychlit a podpořit přechod na
bezemisní energetiku,“
uvedl Will
Hall, jeden z autorů zprávy.

Ve
zprávě se uvádí, že využití vodíku je třeba směřovat na
sektory, kde přímá elektrifikace není možná. V dopravě
budou brzo konkurenceschopné automobily na elektrický pohon
z akumulátorů, ovšem s výjimkou nákladní dopravy na
velké vzdálenosti, kde by se jako palivo měl uplatnit právě
vodík.

V průmyslu může vodík v určitých aplikacích konkurovat uhlí také do roku 2030. V energetice má vodík potenciál být významným médiem pro uchovávání energie ze slunečních nebo větrných zdrojů. Když podíl výroby elektřiny z větrných a slunečních zdrojů dosáhne 60–80 procent, uložení této energie, například ve formě vodíku, bude velmi důležité.

Výrobci zařízení na výrobu vodíku elektrolýzou vody jsou na seznamu oborů, které by měly získat od indické vlády finanční pobídky. Klesající cena vodíku podpoří jeho spotřebu. Důležitým faktorem pro širší využívání tohoto paliva bude spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Indie má nyní příležitost vybudovat ekonomicky konkurenceschopný vodíkový sektor, který povede k tvorbě nových pracovních míst, sníží závislost na dovozu energie a výrazně sníží uhlíkové emise. A tuto příležitost, zdá se, hodlá využít.

Autor: Petr Bílek

Další články