;

Honda chystá web seznamující s fungováním a výhodami vodíkového pohonu

03. 02. 2020

Honda chystá web seznamující s fungováním a výhodami vodíkového pohonu

Ve zdůvodnění se píše, že cílem je „poskytovat informace technologického a vědeckého rázu o vozidlech na palivové články“. Součástí takto poskytované osvěty má být i provoz webové stránky obsahující přesně takovéto informace.

Jak si všimli na
webu Autoblog.com, stejnou žádost podala Honda už před 4 lety,
ale značky nechala ležet bez využití až do vypršení ochranné
doby před pár dny. Nicméně od roku 2016 se mnohé změnilo a
potřeba plnohodnotně informovat veřejnost a potenciální
zákazníky o pro mnohé stále ještě víceméně neznáme
technologii vzrostla.

Jde to ruku v ruce
se snahou japonské automobilky uchytit se s vodíkovými vozidly na
americkém trhu. Kromě nedostačující infrastruktury, kdy plnicí
stanice jsou zatím provozovány pouze v Kalifornii, lze za největší
překážku považovat právě nízké povědomí veřejnosti
technologii využívající k pohonu stlačený vodík.

Na internetové
stránce Carbuzz dávají iniciativu Hondy do souvislosti s kampaněmi
na podporu elektromobilů, které už dříve rozběhly jiné
automobilky. Konkrétně zmiňují informační akci nazvanou
Electrify America, se kterou se snažila „nevěřící“ Američany
přesvědčit o výhodách elektrického pohonu německá značka
Volkswagen.

Autor: Petr Pláteník

Další články