Alkohol není škodlivý, tvrdí nová studie

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
iMedical 01. 07. 2022

Alkohol není škodlivý, tvrdí nová studie

Studie z Německa prokázala, že pacienti ve věku šedesáti let (a starší) konzumující potenciálně nezdravé množství alkoholu uvádějí lepší kvalitu života před a po operaci, a to ve srovnání se svými vrstevníky, kteří abstinují nebo alkohol konzumují pouze ve velmi nízké míře. Rozdíly byly pozorovány především v mobilitě pacientů, zvládání každodenních činností a schopnosti pečovat sám o sebe, uvedl server Medical Xpress.

Pro studii bylo ve Fakultní nemocnici Bonn vybráno 628 pacientů podstupujících elektivní operaci, která trvala alespoň jednu hodinu, konkrétně 231 žen a 397 mužů. Všichni z nich byli na začátku studie požádáni, aby podrobně zaznamenali své návyky v oblasti konzumace alkoholu – frekvenci pití, množství zkonzumovaných nápojů, příležitosti, při kterých alkohol požívají atd. V dotazníku dále odpověděli na otázky týkající se kvality jejich života, mobility, schopnosti starat se sám o sebe a plnit každodenní úkony. Opomenuty nezůstaly ani otázky na duševní zdraví. Stejný dotazník jim byl podán po 180 dnech od dokončení operace.

Účastníci studie byli poté rozděleni do dvou skupin na základě míry příjmu alkoholu – LAC (žádná nebo nízká míra konzumace alkoholu) a HAC (střední až potenciálně riziková míra konzumace alkoholu). Celkem 186 lidí se zařadilo do druhé skupiny.

Skupina HAC si vedla lépe téměř ve všech oblastech

Naše studie zjistila, že pacienti, kteří konzumují nezdravé množství alkoholu, mají v porovnání s těmi, kteří se alkoholu zdržují nebo ho pijí ve velmi nízké míře, lepší výsledky v mnoha aspektech života,“ říká Vera Guttenthaler, která studii spolu s Marií Wittmannovou prezentovala na letošním červnovém kongresu Euroanestezie v Miláně.

Už před operací byly odhaleny pozoruhodné výsledky, kdy si skupina HAC vedla ve většině aspektů kvality života podstatně lépe. Pacienti z této skupiny uváděli lepší celkový zdravotní stav, méně bolesti, větší schopnost provádět obvyklé denní činnosti a starat se o sebe. Průměrný BMI (Body Mass Index) byl také u skupiny HAC výrazně nižší. Zajímavostí je, že bylo u těchto pacientů častěji uváděno vyšší vzdělání. Pooperační analýzy zjistily téměř totožné výsledky.

I pouhé observační výsledky mohou mít obrovskou cenu

Vedoucí studie však zdůrazňují, že jsou jejich zjištění pouze observační. Byly totiž prováděny jen v jedné nemocnici, a navíc za účelem studie vyhodnocení rizikových faktorů pooperačního deliria. Proto nebyly hodnoceny veškeré faktory, které by mohly ovlivnit kvalitu života. „Jedním z vysvětlení těchto zajímavých výsledků může být, že zvýšená konzumace alkoholu vede ke lepší náladě, zvýšené družnosti a sníženému stresu,“ říká Guttenthaler. A dodává: „Ale rozhodně jde o vzrušující téma, přímo vybízející k dalšímu zkoumání.“

Autor: Lenka Hrušková

Další články