Místo horníků robotičtí psi

Zdroj: FEL ČVUT v Praze
Ekonomika Technologie 08. 04. 2023

Místo horníků robotičtí psi

Dříve zde v náročných podmínkách dolovali horníci zlato. Těžba v rudné štole Halíře nepřestala ani dnes. Až na to, že se zde místo lidí pohybují robotičtí psi a těží data.

Vědci z Centra umělé inteligence FEL ČVUT vyrazili na průzkumu do rudné štoly Halíře. Na pomoc si vzali robotické psy. Obdobně jako živí čtyřnozí chlupáči slouží i oni k prohledávání podzemních prostor. Jejich úkolem je důkladně zmonitorovat důlní komplex a poskytnout vědcům data nezbytná pro to, aby mohli v takto náročném prostoru postavit komunikační sítě.

Robotičtí psi nasazení v akci

Když vědci loni oznámili sestrojení robopsů, stala se z toho mediální senzace. Čtyřnozí roboty, pohybující se autonomně a reagující na výzvy lidí, objely řadu technických eventů a plnily řádky internetových článků. Krásný příklad popularizace vědy, zejména když jsou Češi národem domácích mazlíčku.

Výzkum výpočetní robotiky expertů FEL ČVUT si však od samého začátku kladl za cíl i reálné uplatnění v praxi. Proto je nasazení robotů mimo laboratorní podmínky zcela zásadní pro jeho další pokračování. Reálná data jsou totiž nad zlato – a v tomto případě to platí doslova. Pro testování algoritmů modelování signálu si výzkumníci zvolili průzkumný důl Halíře, který původně sloužil k těžbě zlata. Jeho unikátní kosočtvercový profil umožnil týmu ověřit, zda algoritmy obstojí i v reálném prostředí. Vhodně se v něm projevily i některé pokročilé vlastnosti šíření signálu vázané například na vlnovodnost tunelů. 

„Naše roboty umí podzemní prostory autonomně prozkoumávat, hledat v nich předem definované objekty nebo konstruovat 3D model prostředí,“ popisuje schopnosti robotů Jan Bayer z FEL ČVUT a dodává, na jaké překážky narazili během experimentů. „Plnit tyto úkoly koordinovaně s více roboty je obtížné, protože se rádiový signál pod zemí šíří složitě.“ 

Robotičtí psi po splnění mise už odpočívají ve své boudě – laboratoři FEL ČVUT. Kromě vědeckého přínosu přinesli i nevšední zážitek návštěvníkům dolu. Možná, že inspirovali nejednoho mladého chovatele k studování techniky. Protože věci, které dokážou, jsou čím dál více fascinující.

Galerie

Autor: Alena Burešová

Další články