Nejlepší ekoinovace najdete v Lucembursku. Česko je ale lídrem ekologických inovačních aktivit

Zdroj: Pixabay
Ekologie 05. 11. 2021

Nejlepší ekoinovace najdete v Lucembursku. Česko je ale lídrem ekologických inovačních aktivit

Od roku 2012 se zveřejňuje index ekologických inovací. Za posledních deset let v sledovaných kritériích úroveň Česka významně vzrostla. V inovačních aktivitách jsme dokonce nejlepší v Evropě.

Nové řešení, které v jakékoliv fázi životního cyklu produktu vede ke zlepšení zdrojové efektivity a zmírňuje dopady na životní prostředí – tak lze zjednodušeně definovat ekologické inovace. Jejich cílem je udržitelný rozvoj a co nejefektivnější využívání přírodních zdrojů. Zároveň se jedná o řešení umožňující odolávat klimatickým změnám a ubývající biodiverzitě. 

Pro porovnání úrovně ekoinovací jednotlivých států Evropské unie je každoročně publikován přes Eco-Innovation Observatory Index ekologických inovací.

Průměrná úroveň ekologických inovací

Lídrem v oblasti ekologických inovací v Evropě se za rok 2021 stalo Lucembursko, následované Finskem, Rakouskem a Švédskem. Česká republika se spolu s Itálií, Portugalskem, Slovinskem, Irskem, Belgií, Řeckem, Estonskem a Lotyšskem zařadila mezi státy s průměrnou úrovní ekologických inovací. Nejhůře si letos vedlo Bulharsko. Jen o trochu lépe skončily Polsko a Malta. 

Od roku 2012, od kdy je index počítán, úroveň ekologických inovací v České republice vzrostla ze skóre 92 až na nynějších 111.

Zdroj: Eco-Innovation Observatory

Index tvoří 16 ukazatelů, zařazených do pěti tematických oblastí: vstupy pro ekologické inovace, ekologické inovační aktivity, výstupy ekologických inovací, výsledky efektivního využívání zdrojů a sociálněekonomické výsledky. V ekologických inovačních aktivitách je Česká republika nejlepší ze všech evropských zemí. Do ukazatele se promítá implementace opatření pro efektivní využívání zdrojů mezi malými a středními podniky, implementace udržitelných produktů mezi malými a středními podniky a počet certifikátů ISO 14001 na milion obyvatel. Druhá a třetí příčka v tomto podindexu patří Švédsku a Španělsku. 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články