Poptávka po kobotech poroste, zjistil průzkum trhu zadaný firmou ABB

Zdroj: ABB
Články 01. 03. 2021

Poptávka po kobotech poroste, zjistil průzkum trhu zadaný firmou ABB

Švédsko-švýcarský výrobce ABB rozšířil své portfolio o řadu kolaborativních robotů GoFa™ a SWIFTI™ jako odpověď na velkou poptávku na trhu.

Nové kolaborativní roboty GoFa™ a SWIFTI™ navazují na řadu robotů YuMi, prvních skutečně kolaborativních robotů na světě. Obsluha kolaborativních robotů z nových řad bude možná hned vzápětí po instalaci. Není třeba žádných hlubších programovacích znalostí či speciálního školení, což by mělo umožnit automatizaci v mnoha nových průmyslových odvětvích. Své využití pak najdou při automatizačních procesech, které vyžadují větší nosnost, sílu a vyšší rychlost.

Nasazení do provozu i ovládání našich kolaborativních robotů je velmi snadné díky nepřetržité zákaznické podpoře a sledování stavu robotu v reálném čase. To umožní urychlení jejich nasazení v těch podnicích, které o zavedení robotické automatizace dříve neuvažovaly. Podle našich zkušeností ty nejefektivnější operace využívají jak dovednosti lidí, tak potenciál nových technologií,“ uvádí Sami Atiya, prezident divize Robotika a automatizace ve společnosti ABB.

Průzkum ukázal, že…

V průzkumu, do kterého se zapojilo 1 650 malých i velkých podniků z Evropy, Spojených států a Číny:

  • 84 % dotazovaných uvedlo, že v příštím desetiletí hodlá navýšit využití robotiky a automatizace,
  • 43 % společností uvedlo, že robotická automatizace pro ně představuje nástroj, jak dosáhnout vyšší bezpečnosti na pracovišti,
  • 51 % ji využívá k zajištění společenského odstupu,
  • 36 % ji považuje za záruku zlepšení kvality práce svých zaměstnanců,
  • 78 % majitelů dotazovaných společností uvedlo, že nábor nových a udržení stávajících zaměstnanců v oblasti opakovaných a ergonomicky náročných úkonů bude čím dál komplikovanější úkol.

Ovládání a instalace kolaborativních robotů jsou velmi snadné. Stroje jsou navrženy tak, aby prováděly úkony za přítomnosti pracovníků bez nutnosti fyzických bezpečnostních opatření. V roce 2019 bylo instalováno více než 22 000 nových kolaborativních robotů. To je o 19 % více než v předchozím roce.

Na základě metody CAGR (výpočtu složené roční míry růstu) se odhaduje, že poptávka po kolaborativních robotech vzroste v letech 2020–2025 o 17 %. Také se předpokládá, že zisk z celosvětového prodeje kolaborativních robotů stoupne od roku 2019 do roku 2025 z odhadovaných 0,7 na 1,4 miliardy dolarů (cca 30 miliard korun) a že zisk z celosvětového prodeje průmyslových robotů vzroste od roku 2020 do roku 2023 ze 45 na 58 miliard dolarů (cca 1,25 bilionu korun).

Autor: Matouš Mareš

Další články