Až 75 procent robotů v Česku pracuje pro automobilový průmysl

Zdroj: Pixabay
Technologie 09. 09. 2022

Až 75 procent robotů v Česku pracuje pro automobilový průmysl

Kolik je v České republice firem souvisejících s automatizací a robotizací? Jak funguje tento trh? Jaké jsou na trhu subjekty a jak jsou zastoupeny v jednotlivých krajích? Odpovědi na tyto otázky přináší letošní výzkumná zpráva společnosti Gain & Co.

Výzkumná zpráva společnosti Gain & Co., která přináší údaje získané do 9. srpna 2022, uvádí, že je v České republice v současnosti 220 firem souvisejících s automatizací a robotizací.

Jak je tento trh automatizace a robotizace strukturován? Zahrnuje čtyři tržní subjekty:

1. Výrobce robotů

Výrobce vyrábí a prodává produkty, jako jsou robotická ramena/manipulátory, mobilní roboty nebo drony, distributorům a integrátorům.

2. Distributor

Distributorem je společnost, která distribuuje šarže robotů nebo dílčích součástí od výrobců k velkoobchodníkům, jako jsou integrátoři.

3. Integrátor

Integrátorem je společnost, která prodává integrovaná automatizační řešení s roboty šitá na míru potřebám koncového uživatele a často provádí i implementaci.

4. Poradce

Poradenská společnost, která poskytuje koncovým uživatelům konzultační poradenství v oblasti technologie robotů a automatizace.

Jaké aktuální tržní podíly mají jednotlivé subjekty v České republice? Struktura trhu, který tvoří 220 firem, ukazuje následující tabulka:

Zdroj: Výzkumná zpráva společnosti Gain & Co.

Jak je patrné ze součtu, který přesahuje hodnotu 100 %, několik firem je zařazeno do více tržních skupin.

Do jakých cílových průmyslových odvětvích se roboti nejčastěji dodávají?   

V České republice je to nejčastěji automobilový průmysl, do kterého jde plných 75 % vyrobených robotů, s odstupem následuje kovovýroba a strojírenství (35 %) a elektrotechnický průmysl (33 %).

Jak vypadá geografické rozložení těchto firem v rámci krajů České republiky? Celkem je 220 dodavatelů robotů, kteří jsou rozmístěni na 288 místech v České republice. Nejvíce jich je v Praze (51) a Jihomoravském kraji (50). Nejméně naopak v Karlovarském (2), Královéhradeckém (7) a Pardubickém kraji (9). Počet firem rozřazených do jednotlivých krajů přináší následující tabulka:

Zdroj: Výzkumná zpráva společnosti Gain & Co.

Společnost Gain & Co. zanalyzovala celkem 58 dobře zavedených značek v oblasti automatizace a robotů, včetně průmyslových robotů, mobilních robotů, komponent. Nejčastěji jsou v České republice používané značky Fanuc a ABB, s odstupem pak značka Kuka.

Autor: Miroslav Oupic

Další články