CR 4iA

CR 4iA

CR 4iA

Nejmenší z řady spolupracujících robotů – ideální pro těsné prostory

Jsem nejmenším členem řady spolupracujících robotů, jsem šestiosý s užitečným zatíženém 4 kg. Stejně jako moji další kolegové z řady spolupracujících robotů zvládnu lehké úkoly, které jsou zdlouhavé a vyžadují vysoký podíl manuální práce. Vzhledem k mé kompaktnosti mohu provádět menší práce v místech s omezeným nárokem na prostor. Je možné mě nainstalovat na stěnu nebo obráceně, díky čemuž mám širší rozsah pohybu bez toho, abych zasahoval do pracovního prostoru operátora.

Vzhledem k tomu, že mohu převzít tyto nudné úkoly, máte možnost se zaměřit na inteligentnější práci nebo naléhavější záležitosti. Můžeme také spolupracovat na úkolech, které jsou složitější a vyžadují interaktivnější přístup (např. robot manipuluje se součástkou a obsluha se stará o kontrolu kvality).

Kromě mého kompaktního, štíhlého designu jsem díky funkci bezpečnostního zastavení (safety stop) schopen úzce spolupracovat s lidmi bez nutnosti použití oplocení. Tato speciální schopnost zvyšuje dostupnost prostoru, což vede k značným úsporám nákladů.

Způsob použití:

  • montáž
  • maniuplace na ostatních strojích
  • utěsňování a dávkování
  • balení a paletování
  • nakládání a vykládání
  • zvedání s dvojitou kontrolou bezpečnosti
  • kontrola a testování
  • jednoduché ruční nastavení
  • mobilní platforma

Další články