Sociální sítě vydělávají miliardy, Česko paběrkuje