Nové byznys modely s minimální uhlíkovou stopou. Prosadí se?

uhlíková stopa