Vladimír Pikora: Ozdravný balíček je podvodem na voliče

Vláda ČR