Menší firmy přikládají ESG větší význam něž velké

životní prostředí