Menší firmy přikládají ESG větší význam něž velké

Zdroj: Pixabay
Byznys Ekologie 11. 08. 2022

Menší firmy přikládají ESG větší význam něž velké

Hodně se diskutuje o tom, které písmeno je pro investory ve zkratce ESG nejdůležitější. Na toto téma byla podle agentury Bloomberg provedena řada průzkumů, z nichž mnohé dospěly k závěru, že největší váhu má písmeno „E“, označující životní prostředí. Je tomu tak ale skutečně?

Jiné průzkumy naznačují, že snaha hodnotit společnosti na základě jejich kombinovaných environmentálních, sociálních a správních referencí nikam nevede, protože tyto pojmy jsou nesourodé a měly by být posuzovány odděleně.

Navzdory různým názorům se ESG rozrostlo v byznys, jehož hodnota se odhaduje na 35 bilionů dolarů (zhruba 850 bilionů korun), s množstvím investičních produktů (a s rostoucím konsenzem, že mnohé z nich, ne-li většina, dělají jen málo, pokud vůbec něco, tak jen slovně). Vzhledem k tomu, že se dá vydělat tolik peněz, věnují správci aktiv všude na světě více zdrojů na budování svých týmů pro „udržitelné“ investování, protože se do tohoto odvětví stahuje stále více fondů.

Analytici agentury Bloomberg Intelligence (BI) se nedávno zeptali vedoucích a seniorních obchodníků 93 evropských firem spravujících aktiva, včetně hedgeových fondů, na to, co je pro jejich podnikání nejdůležitější. Převážná většina se shodla na tom, že obchodníci považují za nejdůležitější správu a řízení.

Na rozdíl od portfolio manažerů, kteří se více zaměřují na environmentální a sociální pilíře, obchodníkům podle Larryho Tabba, vedoucího výzkumu struktury trhu v BI, nejvíce záleží na spolupráci s protistranami, které dodržují etické standardy. „Poslední věc, kterou obchodníci chtějí, je dostat se do regulační tísně,“ uvedl Tabb.

Studie BI se zaměřila na Evropu, protože tento region je považován za nejpokročilejší v přijímání zásad ESG. „Investování do ESG se zjevně posunulo do evropského hlavního proudu z role výklenkové strategie,“ řekl Jackson Gutenplan, vedoucí pracovník společnosti BI, který se ujal vedení při sestavování průzkumu.

Téměř polovina evropských správců aktiv, kteří se zúčastnili průzkumu, očekává, že na ESG vyčlení větší část svých rozpočtů než o rok dříve. S přibývajícími předpisy žádná z firem zahrnutých do studie BI neuvedla, že plánuje vynakládat méně prostředků na iniciativy ESG a dodržování předpisů.

Aby se vyhnuli vládní kontrole, bude se mnoho obchodníků vyhýbat obchodům s firmami, které nesplňují konkrétní kodexy chování, včetně ochrany osobních údajů, protikorupčních a etických interních kontrol, nebo s firmami, na které se vztahují národní sankce, uvedl Gutenplan.

Průzkum zjistil, že 87 % evropských obchodníků na straně kupujících uvedlo, že řízení je pro jejich podnikání „důležité“ nebo „velmi důležité“, zejména ve vztazích s dodavateli a protistranami.

Menší firmy nebo ty, které spravují méně než 1,2 miliardy dolarů (necelých 30 miliard korun), přikládaly všem třem složkám ESG větší význam než jejich větší kolegové, tvrdí Gutenplan.

Pouze 12 % velkých firem, tedy těch, které dohlížejí na více než 15 miliard liber (440 miliard korun), označilo environmentální složku ESG za „velmi důležitou“, zatímco u středních firem to bylo 39 % a u malých firem 47 %.

Celkově se sociální aspekty řadí mezi nejméně podstatné pilíře, uvedl Gutenplan. Jsou považovány za nejširší kategorii ESG, přičemž nejvýznamnější váhu má diverzita. Sociální oblast však zahrnuje také témata, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práva a vztahy s komunitou, péče o zákazníky a marketing.

Autor: Jiří Böhm

Další články