;

8 trendů v 3D tisku a digitální výrobě pro rok 2020 (1. část)

Články 30. 03. 2020

8 trendů v 3D tisku a digitální výrobě pro rok 2020 (1. část)

Společnost HP zveřejnila své prognózy vývoje v progresivním odvětví průmyslu na tento rok. Zakládají se na rozsáhlém dotazování odborníků v oboru. Ti pojmenovali hlavní trendy, které budou mít vliv také na Průmysl 4.0.

„Jak naznačuje zpráva publikovaná HP, digitální výroba
umožní vytvářet designy podle ideálních uživatelských představ, a to díky
novým, pestřejším řešením v oblasti softwaru, dat, služeb a průmyslové výroby,
která nám přinesou další transformativní zážitky a zároveň naruší staré
průmyslové formy,“
okomentoval předpovědi HP Pete Basiliere, zakladatel
společnosti Monadnock Insights, která poskytuje poradenství v oblasti 3D tisku
a digitální výroby.

Co teda bude otáčet světem 3D tisku v letošním roce?

1) Automatická montáž bude v továrním procesu stále běžnější

Tato prognóza vychází z předpokladu, že se podaří lépe
zkompatibilnit 3D tisk kovových a plastových částí, který prozatím kvůli
odlišným nárokům na produkci, především pokud jde o teplotu, probíhá odděleně.

Pokud se tento nedostatek podaří odstranit, bude z něj těžit
zejména automobilový průmysl. Možnost tisknout kov do plastikových součástek,
vyrábět součástky, které jsou odolné proti opotřebení a uchovávají elektřinu,
přidávat povrchové úpravy apod. – to vše jsou postupy, které by mohly
zefektivnit výrobu vozidel.

2) Častěji se budeme setkávat s kódovaným digitálními informacemi vytištěnými do povrchu výrobků a součástek

Už žádné sériové číslo vyražené do kovové součástky, které
není takový problém dohledat a s trochu zručnosti i zbrousit. Technologie 3D
tisku umožňuje takto označkovat pomalu každou část složitějších výrobků, a to
mnohem sofistikovanějším způsobem.

Zdroj: roboticsandautomationnews.com

3) S 3D tiskem se pojí větším míra ekologické udržitelnosti

Mnohem méně průmyslových zbytků, věcí k uskladnění i emisí
CO2 – to vše jsou výhody technologie 3D tisku. S novými materiály také bude
klesat hmotnost vyráběných součástek, což povede k nižší váze vozidel a letadel
a zvýší se tak jejich efektivita spotřeby pohonu.

S tím, jak se častěji budou mezi výrobci přenášet digitální soubory než přepravovat zboží, poklesne také nárok na logistiku a s tím související ekologické důsledky. Rovněž se sníží čas a náklady, což by mohlo hrát roli i pro tisk budov.

4) Vzroste poptávka po studentech, kteří se budou věnovat 3D technologii

Odborníci z oboru předpokládají, že změnám v průmyslu se
adekvátně a bryskně začnou uzpůsobovat i výukové programy především vysokých
škol. Bude brán stále větší zřetel na 3D tisk a digitální výrobu.

Pedagogové spolu se studenty začnou pracovat s novými softwarovými nástroji v rámci inovativního kurikula, které opodstatní nové studijní programy. Výsledkem bude řada absolventů připravená se ujmout milionů nových pracovních odvětví, které sektor 3D tisku do deseti let vytvoří.

Konec 1. části.

Autor: Petr Pláteník

Další články