Britové zveřejnili své plány pro „zelenou“ budoucnost

Ekologie Technologie 16. 12. 2020

Britové zveřejnili své plány pro „zelenou“ budoucnost

Plán bezemisní ekonomiky počítá s vytvořením 220 tisíc pracovních míst. Dalším cílem je cenově dostupná energie pro domácnosti s minimálními příjmy. 

V návaznosti na desetibodový plán předsedy vlády pro zelenou průmyslovou revoluci z minulého měsíce představila vláda nový „white paper“ o energii. Prozradila konkrétní kroky, které vláda přijme v příštím desetiletí vedoucí ke snížení emisí z průmyslu, dopravy a stavebnictví o 230 milionů tun.

Součástí plánů je také posílení konkurenceschopnosti na maloobchodním trhu s energiemi s cílem řešit „věrnostní pokuty“, kde dlouhodobí zákazníci často platí více než noví. Plán poskytne minimálně 6,7 miliardy liber (přibližně 194 miliard korun) na podporu společností obchodujících s ekonomicky „zranitelnými“ palivy v následujících šesti letech.

„Vypracovaná strategie zavádí rozhodný a trvalý posun od naší závislosti na fosilních palivech směrem k čistším zdrojům energie, díky nimž se naše země dostane do čela globální zelené průmyslové revoluce,“ uvedl obchodní a energetický tajemník Alok Sharma.

Londýnská vláda zároveň potvrdila zahájení jednání s francouzským výrobcem energie EDF v souvislosti s projektem Sizewell C v Suffolku. Zvažuje možnosti, jak do konce mandátu tohoto parlamentu umožnit investice do alespoň jedné jaderné elektrárny. Pokud bude projekt pokračovat, mohl by během výstavby a provozu vytvořit tisíce nových pracovních míst.

Rain Newton-Smith, hlavní ekonom Konfederace britského průmyslu, uvedl: „Je důležité jednat hned, vítáme zaměření na tvorbu pracovních míst v celé zemi, rozvoj udržitelného nízkouhlíkového průmyslu a zajištění spravedlivého přechodu pro spotřebitele. Podnikatelé jsou připraveni uskutečnit investice a inovace potřebné k naplnění ambicí a návrhů uvedené ve white paperu o energii, tím dodají podnikům důvěru k vybudování nové infrastruktury, včetně nabíjení elektrických vozidel, výroby energie z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových vylepšení v domácnostech.“

Hlavní body programu

  • Tvorba až 220 000 nových pracovních míst v příštím desetiletí. Převážně ve velkých infrastrukturních projektech pro výrobu energie, skladování uhlíku a vodíku, stejně jako v programu dovybavení domů za účelem zvýšení energetické účinnosti a bezemisního tepla.
  • Výroba čisté elektřiny do roku 2050 s výhledem, kdy bude většina infrastruktury dekarbonizována už v 30. letech tohoto století.
  • Zavedení britského emisního obchodního systému od 1. ledna 2021, který na konci přechodného období nahradí současný systém EU.
  • Pokračování v prozkoumávání možností financování nové jaderné energie, včetně modelu financování „Regulované základny aktiv“, který by mohl pomoci zajistit soukromé investice a z dlouhodobého hlediska snížit náklady spotřebitelů.
  • Plnění závazků v oblasti elektřiny k dodání 40 GW větrné energie z mlýnů umístěných na moři do roku 2030, včetně 1 GW plovoucího větru. Cílem je přilákat nové výrobcůe větrné energie do Velké Británie.
  • Investice 1 miliardy liber (přibližně 29 miliard korun) do skladování zachyceného uhlíku ve čtyřech průmyslových klastrech do roku 2030. Jedná se o odsávání uhlíku z průmyslových procesů, aby se zabránilo úniku emisí do ovzduší. Do roku 2030 budou zřízeny čtyři klastry s nízkým obsahem uhlíku a do roku 2040 alespoň jeden zcela čistý klastr s nulovými emisemi, což stimuluje trh k přilákání nových investorů a výrobců.
  • Odstartování vodíkové ekonomiky zahájením spolupráce s průmyslovým odvětvím si klade za cíl zaměřit se na produkci 5 GW čisté energie do roku 2030. Podpořeno novým vodíkovým fondem ve výši 240 milionů liber (přibližně 7 miliard korun)
  • Investice 1,3 miliardy liber (bezmála 38 miliard korun) na urychlení zavedení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, a to jak v domácnostech, tak i na ulicích a dálnicích. Až 1 miliarda liber (zhruba 29 miliard korun) na podporu elektrifikace automobilů, včetně hromadné výroby baterií potřebných pro elektrická vozidla.
  • Od poloviny 30. let 20. století se začít distancovat od využívání plynových kotlů. Všechny nově instalované topné systémy by měly být nízkouhlíkové nebo aspoň z možností přeměny na nízko-emisní spotřebič.
  • Podpora přechodu z těžby ropy a zemního plynu v Severním moři pro lidi a komunity nejvíce zasažené tímto přechodem. Cílem je zajistit, aby se při rozvoji zachycování a skladování uhlíku a výroby vodíku využívaly odborné znalosti ze současně existujících odvětví a poskytly nová zelená pracovní místa pro stávající odborníky.

Další články