Brněnští studenti přeměňují Jeseník na lídra v udržitelnosti

Zdroj: Jeseník 2025
Ekologie 21. 09. 2021

Brněnští studenti přeměňují Jeseník na lídra v udržitelnosti

Mizející pohraniční město se zastaralou infrastrukturou změníme v zeleného high-tech lídra. Tento ambiciózní cíl si stanovili brněnští studenti architektury, jejichž projekt ukazuje, jak se z bývalého okresního města Jeseník může do roku 2025 stát ekologické město budoucnosti.

Dvacítka studentů architektury VUT v Brně pod vedením Jana Mléčky a Jiřího Marka spojila síly s úřadem jesenického městského architekta Tomáše Pejpka a společně zpracovali strategii budoucího rozvoje města. Cílem je vytvořit zelené Silicon Valley, tedy lídra v oblasti výzkumu a vývoje zelených technologií, a spojit moderní město, protkané inteligentními senzory, s přírodní krajinou, plnou vody a života.

„Nemilosrdná čísla a grafy ukazují v Jeseníku razantní pokles obyvatel, struktura města je roztříštěná a nesourodá, nezaměstnanost vysoká, náklady na udržení kvalitní infrastruktury stále rostou. Podle tabulek by se měl Jeseník zachraňovat spoustou těžkopádných opatření za astronomické částky. Pokud však opustíme teorii nekonečného růstu a uplatníme naopak princip tzv. smršťujícího se města, má Jeseník obrovský potenciál,“ vysvětluje vedoucí projektu Jan Mléčka. 

Městská divočina

Jeseník je jedinečný způsobem, jakým okolní krajina prorůstá město až do centra. Řízeným splýváním s krajinou lze s minimem nákladů dosáhnout ideálu městského přírodního parku v duchu takzvané městské divočiny (Urban Wilderness), o který usilují vyspělá města (parky Südgelände či Gleisdreieck v Berlíně, park na vrchu sv. Kříže na Praze 3). V novém parku napříč celým městem lze podpořit původní druhy stromů, keřů i rostlin či plodin. Celý systém by se stal pestrou genovou základnou odolných odrůd, které ustoupily masové zemědělské produkci nebo invazivním zavlečeným druhům. 

Nová městská krajina je významným zdrojem obnovitelné energie. Propojením s univerzitním výzkumem tzv. vírových turbín lze získat velké množství elektrické energie i v rámci běžného potoka bez nutnosti výraznějších zásahů do koryta. Podobně lze zapojit drobné větrné turbíny a využit jedinečná stanoviště v jednom z největrnějších měst v ČR. 

Město jako technologická inspirace

Jeseník dokáže nabídnout nejlepší možné podmínky pro výzkum a vývoj zelených technologií. Nově vzniklá inteligentní krajina je prostoupena tisíci jednoduchých senzorů. Ty ve vzájemné komunikaci na principech IoT (Internet of Things) poskytují obrovské množství atraktivních obchodovatelných dat o fungování městské krajiny jako vzájemně propojeného celku. 

Výstava s názvem Jeseník 2025 byla zahájena v sobotu 18. 9. v 19:30 v předsálí městského kina. Komentovaná procházka po jednotlivých řešených lokalitách s komentářem autorů se uskuteční v sobotu 2. 10. 2021 v 10:00 (začátek u kašny na náměstí) v rámci jesenických Dnů architektury. 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články