Bude Balt plný vodíkových trajektů?

07. 12. 2020

Bude Balt plný vodíkových trajektů?

Ve Finsku se řeší použití zeleného vodíku v trajektech na souostroví Åland. Za 4 roky realita

Před dokončením je studie Power2AX o výrobě a použití zeleného vodíku v trajektech na souostroví Åland. Power2AX se součástí projektu Smart Energy Åland, ve kterém společnost Flexens předvádí 100procentní systém obnovitelné energie na Alandských ostrovech.

Společnost Flexens řídí projekt společně s vládou Alandy a ve studii proveditelnosti zaměstnala dvě finské inženýrské a poradenské společnosti Deltamarin a Elomatic. Posouzení poskytuje první odhad technické a ekonomické proveditelnosti koncepce pokrývající výrobu vodíku ve větrné farmě a využití vodíku v trajektech s palivovými články.

Vodíkové trajekty se už staví v Norsku, Skotsku nebo USA

Zelený vodík je siný představitel obnovitelné energie, který poskytuje alternativu k využívání fosilních paliv např. souostrovní trajektová doprava. Zelený vodík se v procesu elektrolýzy, který pomocí obnovitelné elektřiny štěpí vodu na prvky vodíku a kyslíku. Výroba zeleného vodíku je označována jako hlavní cesta k flexibilitě energetického systému.

Vzhledem k vynikajícím podmínkám pro výrobu větrné energie v Ålandu se očekává, že zelený vodík dosáhne výrobních nákladů konkurenčních k fosilním palivům. V současné době jsou vodíkové trajekty ve výstavbě ve třech demonstračních projektech ve Stavangeru v Norsku, Orkney ve Skotsku a San Francisku v USA. Koncept Power2AX je však jedinečný, protože rozsah projektu pokrývá také produkci zeleného vodíku s větrnou energií, což poskytuje přístup k propojení celého sektoru.

Zelený vodík pomůže snižování emisí

Autonomní oblast Alandských ostrovů má více než 6 700 ostrovů a ostrůvků, z nichž je 90 ostrovů celoročně obýváno. Vláda s agendou udržitelného rozvoje, která má být provedena do roku 2030 a která za své ambice získala ceny Evropské komise, však začíná na samém úpatí strmého svahu v boji proti emisím.

Podle zprávy vypracované Statistickým a výzkumným úřadem na Ålandu (ÅSUB) v roce 2015 představovala námořní doprava přibližně 70 procent jeho emisí. Emise v roce 2015 dosáhly 753 tisíc tun ekvivalentů oxidu uhličitého, což při 30 000 obyvatelích Ålandu znamenalo přibližně 26 tun/per capita.

První uvedení do provozu možná v roce 2024

Vzhledem k tomu, že studie je v konečné fázi, společnost Flexens a vláda Ålandu začaly plánovat další fázi projektu, ve které byla předložena žádost o podporu do Inovačního fondu EU.

Protože se jedná o projekt širokého rozsahu, který zahrnuje několik nových technologií, předpokládá se, že v reálném provozu se projekt vodíkových trajektů může oekávat nejdříve na začátku roku 2024.

Další články