Češi chtějí i po pandemii částečně pracovat z domova, ale maximálně tři dny v týdnu

Zdroj: Pixabay
Byznys 29. 01. 2022

Češi chtějí i po pandemii částečně pracovat z domova, ale maximálně tři dny v týdnu

Téměř dvě třetiny zaměstnanců chtějí kombinaci práce z domova a na pracovišti. Úplný přesun na home office ale mnoho lidí neláká, uvítala by jej jen desetina zaměstnanců. Většině vyhovuje střídání v režimu 2 : 3 nebo 3 : 2, tedy 2 dny home office a 3 dny na pracovišti nebo naopak.

Většina lidí doufá, že i po odeznění pandemických omezení budou moci nadále ve větší míře pracovat z domova. Podle průzkumu HR Pulse společnosti Profesia to ukázala i období mezi jednotlivými pandemickými vlnami, kdy velká část firem, u nichž to povaha podnikání dovolovala, na 100% práci na pracovišti nepřešla. Češi chtějí mix práce z kanceláře a z domova.

„Možnost pracovat částečně z domova se stává důležitým rozhodovacím kritériem u řady uchazečů o zaměstnání, kteří často volí právě podle tohoto parametru. Důvodem je zejména flexibilita – mnohým to dovoluje přijmout zaměstnání ve vzdálenějším místě, pokud nemusejí denně dojíždět, jiní zase lépe skloubí pracovní povinnosti a péči o rodinu nebo své zájmy. V inzerátech uvádějí firmy jako benefit možnost pracovat z domova asi u třetiny pozic,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Češi chtějí v práci větší samostatnost a odpovědnost

Z období vynucené práce z domova by většina zaměstnanců ráda zachovala i další aspekty – větší míru samostatnosti při plnění úkolů, možnost rozhodovat o tom, kdy zadanou práci vykonají, ale i větší samostatnost v rozhodování. Do budoucna by tak u svých nadřízených ocenili, kdyby se více zaměřil na výsledky práce, nikoli čas trávený jejím vykonáváním – to uvedla více než třetina dotazovaných –, poskytli větší volnost v organizaci práce (30 % dotázaných) a vztahy na pracovišti budovali více na důvěře (31,5 % dotázaných).

„Většinu z toho, co by si zaměstnanci z covidové doby přáli zachovat i do budoucna, lze shrnout pod pojem flexibilita. Pandemie ukázala, že řada zaměstnanců může být produktivních i mimo čtyři stěny kanceláře. Zároveň odhalila klíčovou proměnu moderní pracovní síly, která si váží nově nabyté možnosti svobodně vyvažovat svůj profesní a osobní život,“ uzavírá Michal Novák.

Čekají nás hybridní kanceláře

Již dřívější výzkum společnosti JLL mezi více než 600 zaměstnanci potvrdil, že některým zaměstnancům home office vyhovuje, ale jen za předpokladu, že bude maximálně jeden až tři dny v týdnu. Preferovaný počet dní se odvíjí od řady faktorů, kterými je například profil zaměstnance, role a náplň práce anebo jeho pracovní podmínky doma. Z dlouhodobého hlediska řada společností směřuje k hybridnímu modelu práce, tedy kombinaci obou režimů.

Práce v kanceláři dle průzkumu usnadňuje spolupráci s kolegy, lidé oceňují také větší efektivitu IT systémů a ergonomii svého pracovního místa. Sezení na gauči nebo u kuchyňského stolu není z dlouhodobého pohledu únosné. Absence kvalitního sezení v řádech měsíců může zaměstnancům způsobit zdravotní problémy.

„Každý, kdo strávil většinu tohoto roku na home officeu, vnímá, že z dlouhodobého hlediska to není udržitelný model. Společnosti budou nadále potřebovat kanceláře, které umožňují interakci zaměstnanců, a tak hladší průběh spolupráce,“ doplňuje Radek Stacha, předseda představenstva Českomoravské Nemovitostní, realitní skupiny investující především do nejmodernějších kancelářských budov.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články