Investice do Česka klesají. Loni to bylo zhruba 30 miliard

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Ekonomika 01. 03. 2024

Investice do Česka klesají. Loni to bylo zhruba 30 miliard

V roce 2023 zaznamenal trh komerčních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy významný pokles investičního objemu: meziročně šlo o 55% snížení na celkových 5,02 miliardy eur (necelých 130 miliard korun).

Z šesti porovnávaných zemí zažilo největší propad Polsko, kde objem klesl o 68 % a zároveň se snížil podíl země na celkových investicích do regionu. Největší část kapitálu zamířila do kancelářského sektoru, kde také došlo k nejvýraznějšímu nárůstu výnosů.

Dvě třetiny celkového objemu investic v regionu pocházely od lokálních a regionálních investorů, což je oproti předchozím rokům zásadní zvýšení. I přes komplikace prokazuje trh odolnost, zvláště v logistickém a rezidenčním sektoru, jež jsou oblastmi s největším potenciálem pro růst. Údaje o vývoji trhu přináší aktuální report realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield CEE Investment Market Outlook 2024.

Dlouhodobě směřoval největší díl kapitálu v regionu do Polska. Bylo tomu tak také loni, nicméně zatímco dříve šlo o polovinu celkového objemu, loni to byla zhruba jeho třetina. Následovalo Česko s asi čtvrtinovým podílem. I u nás však objem investic klesl – meziročně o 26 % na 1,3 miliardy eur (asi 32 miliard korun).

Hlavním „tahounem“ investic do komerčních nemovitostí v Česku byl maloobchodní sektor: směřovalo do něj 38 % objemu zde investovaného kapitálu. Následovaly kancelářské nemovitosti (21 %), rezidenční (13 %) a průmyslové/logistické (11 %).

V rámci regionu byl poměr odlišný: největší část objemu investic mířila do kanceláří, i když oproti 41 % v roce 2022 to loni bylo méně – 32 %. Následoval industriální a retailový sektor – oba s objemem lehce nad 27 %, který korespondoval s předloňskými 26 %.

Podíl zemí CEE na objemu investic v regionu. Zdroj: Cushman & Wakefield

Podíl jednotlivých sektoru na objemu investic v regionu. Zdroj: Cushman & Wakefield

Logistickému a průmyslovému sektoru v regionu se vedlo dobře, na což měly vliv změny v taktice dodavatelských řetězců a vývoj komplexního prostředí e-commerce. To sice rostlo, ale poptávka z něj poklesla, což naznačuje posun ke stabilizaci. Naopak kancelářský sektor čelil těžkostem, jež jsou výsledkem rostoucího trendu práce z domova a snah firem o co nejefektivnější řešení pracovišť. Retailový sektor projevil odolnost: napříč regionem v něm proběhlo množství transakcí a přilákal významné objemy investic.

Investice do sektorů v CEE (% z podílu na celkovém objemu). Zdroj: Cushman & Wakefield

Výnosy z prvotřídních nemovitostí v Česku vzrostly

Investiční trh v České republice zažíval v posledních dvou letech tlak na snižování cen nemovitostí. Od roku 2022 výnosové míry vzrostly ve všech sektorech nemovitostního trhu.

Výnosy z nemovitostí v České republice. Zdroj: Cushman & Wakefield

Nárůst lokálních investic

Rok 2023 na středoevropský trh komerčních nemovitostí přinesl významnou změnu co do zdrojů kapitálu: výrazně vzrostl podíl lokálních investic, zatímco příliv západního kapitálu klesl. Lokální investoři a ti z ostatních zemí CEE stáli za většinou (65 %) loňských investičních transakcí v regionu, což je výrazně více než v předchozích letech (v roce 2022 to bylo 42 % a v roce 2020 šlo o 37 %). Tři čtvrtiny (77 %) objemu investovaného loni v Česku pak realizovali tuzemští investoři.

„Tento vývoj reflektuje širší trend, kdy roste význam lokálních investorů při udržování likvidity trhu a coby tahounů investic. S měnícím se prostředím roste potřeba strategičtějšího přístupu ke zdrojům kapitálu a ukazuje se sílící význam lokálních a regionálních investorů pro fungování v současných složitých ekonomických podmínkách. Je důležité využívat jejich znalosti trhu k nalezení vhodných investičních příležitostí.“

Jeff Alson, vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield

Čeká se zotavení a strategický růst

Pro nadcházejících několik let jsou objemy investic na středoevropském trhu komerčních nemovitostí připraveny na opatrné, ale potenciálně stabilní zotavení. Čeká se, že objem investic postupně poroste o 10 až 15 % ročně, což závisí na stabilizaci globálního ekonomického prostředí a pokračující adaptaci na postpandemické tržní podmínky.

Na trhu pravděpodobně nedojde k rychlému oživení cen, které by uspokojilo jak prodávající, tak kupující. Navíc požadavky na snižování zadlužení, které povedou k nedostatku zdrojů pro nové transakce nebo reinvestice, by mohly vést k dalším nuceným prodejům, což by ještě více prohloubilo problémy na trhu.

Místní zdroje kapitálu budou hrát v pokračujícím rozvoji investičních aktivit v regionu klíčovou roli. Zmírní dopady odlivu mezinárodního kapitálu – který by se však měl nakonec vrátit a upevnit zdejší investiční prostředí.

„Investiční prostředí v regionu CEE je sice tradičně stabilní, ale aktuálně zde oproti historickým průměrům chybí tři až pět miliard eur. Tento deficit by se měl kompenzovat návratem mezinárodního kapitálu a konzistentním růstem objemu lokálních investic, v kombinaci se zdravým, ale selektivnějším poskytováním úvěrů. V nadcházejících letech se v tomto směru počítá se zotavením a poté i nárůstem dlouhodobých průměrů.“

Jeff Alson, vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články