Chytrá města pomáhají k lepšímu životu

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Ekologie Technologie 09. 04. 2022

Chytrá města pomáhají k lepšímu životu

Chytrá města využívají moderní technologie s cílem zefektivnit svůj provoz, a tím vylepšit život obyvatel. S dalším rozvojem internetu dokážou chytrá města více šetřit energiemi, lépe využívat dopravní infrastrukturu a omezovat další druhy nehospodárného stylu života města.

Chytré město (anglicky „smart city“), někdy také digitální město nebo inteligentní město, je koncept fungování města, které využívá digitální, informační a komunikační technologie za účelem efektivnějšího využití své infrastruktury a snížení spotřeby energií. Obdobou chytrého města v regionálním měřítku, na úrovni samosprávných nižších celků, je chytrý kraj / chytrá oblast (anglicky „smart region“).

Chytrá města nejvíce využívají 5 oblastí uplatnění:

  1. Chytrá doprava – systémy sledování provozu, řízení provozu pomocí chytré dopravní signalizace a systémy chytrého parkování. K této oblasti patří také sdílené dopravní prostředky.
  2. Chytré bydlení – chytré budovy, které mají možnost optimalizace využití energií (minimalizace nákladů na vytápění či klimatizaci, interakce interních systémů například s informacemi o počasí). Dále se sem může řadit dobrá dostupnost služeb, např. skrze digitalizaci úřadů. Do této oblasti může také spadat chytře řízené přizpůsobitelné pouliční osvětlení.
  3. Chytré životní prostředí – možnost měřit znečištění ovzduší a vody, světelné znečištění. Instalací chytrých odpadkových košů a podzemních kontejnerů se má docílit efektivnějšího svozu odpadu. Občané mají být vedeni a motivováni k šetrnosti, recyklaci, využívání obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO2. Mají být zavedeny systémy optimalizace využití energie, systémy předcházení haváriím, monitorování svozu odpadu, jeho vyhodnocení a optimalizace.
  4. Chytří lidé – možnost snadného přístupu ke znalostem pro každého občana a schopnost tyto informace sdílet. To se týká poskytování informací ze strany města, dostupnosti vzdělávacích zařízení, zavádění nových technologií do vzdělávacích procesů, environmentálního vzdělávání, celoživotního vzdělávání a využívání sociálních sítí nebo dalších metod sdílení dat.
  5. Chytrá vláda – politici a úředníci, kteří mají za cíl usnadnit široké veřejnosti interakci s vládou, zlepšovat a zjednodušovat administrativní postupy a rozvíjet elektronické správní služby tak, aby lidé mohli komunikovat a vyřizovat svoje záležitosti online bez omezení otevírací dobou, čekací dobou nebo umístěním úřadu.

Která světová města můžeme považovat za chytrá?

Například nizozemský Amsterdam, ve kterém se každý rok pořádá akce Smart City Challenge. V jeho ulicích lze najít chytré pouliční osvětlení, které reaguje na vytíženost ulic chodci. Město také vyvinulo aplikaci Mobypark, která umožňuje majitelům parkovacích míst svá stání za poplatek pronajmout dalším řidičům nebo zjistit aktuální vytíženost parkovacích míst. Amsterdam také monitoruje městskou dopravu a v reálném čase dává doporučení řidičům, jakou trasu optimálně zvolit.

Rakouská Vídeň chce do roku 2050 využívat 50 % energie z obnovitelných zdrojů, snížit spotřebu energie na vytápění, chlazení a teplou vodu ročně o 1 % na obyvatele a zachovat podíl 50 % zelených ploch.

Katalánská Barcelona využívá chytré prvky například ve svých parcích, ve kterých monitoruje úroveň potřeby zavlažování. Díky tomu město ušetří ročně 25 % svých zásob vody. Barcelona do své dopravy integruje chytré semafory, které umožňují optimalizaci počtu zelených světel na vytížených trasách (na základě monitorovaného provozu). Chytré semafory také zvýhodňují vozidla IZS (na základě GPS vozidla), kdy umožní například záchranné službě se dostat k zásahu bez zbytečného prodlení.

Existují chytrá města i u nás?

Ano, především je to hlavní město Praha. Základní iniciativa, nazvaná Smart Prague, byla představena v roce 2016. Koncepce do roku 2030 je rozdělena do šesti oblastí: mobilita budoucnosti, chytré budovy a energie, bezodpadové město, atraktivní turistika, lidé a městské prostředí.

Mezi první realizované pilotní projekty patřilo deset chytrých laviček se solárními panely, USB dobíječkami a wifi signálem na různých místech v Praze. Dalším projektem byly chytré kompresní odpadkové koše, které umí samy stlačovat odpad pomocí lisu poháněného ze zdroje na solární energii a díky čídlu samy upozorní popeláře, když jsou naplněné.

Od 1. února 2022 do konce července mohou města v ČR přihlásit svá chytrá řešení do soutěže Chytrá města 2022. Tato soutěž je určena nejen pro města, obce, kraje, ale také pro dodavatele chytrých řešení. Hlavním cílem této soutěže je identifikace, hodnocení a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst.

Chytrá města, obce a regiony jsou naší budoucností. Těchto lokalit bude přibývat, stejně jako firem, které budou tato chytrá řešení lokalitám nabízet a implementovat u nich nové technologie. Takovéto firmy budou mít vzrůstající počet zakázek, a tedy budou ziskovější. To se následně odrazí na zájmu investorů, kteří si tyto firmy vyhlédnou a budou do nich, jako do méně rizikových aktiv, investovat.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články