Emise metanou rostou. Hlavně kvůli USA

Zdroj: Pixabay
Ekologie 20. 03. 2024

Emise metanou rostou. Hlavně kvůli USA

Podle aktuální zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) zůstaly emise metanu z energetického sektoru v roce 2023 téměř na rekordní úrovni. A to navzdory klimatickým závazkům, které přijalo 150 států.

Emise metanu z lidských činností, jako je těžba ropy a zemního plynu, zemědělství a skládky, se v atmosféře vyskytují krátce, ale jako skleníkový plyn jsou mnohonásobně silnější než oxid uhličitý. Od průmyslové revoluce způsobily přibližně třetinu nárůstu globálních teplot.

Velké problémy způsobil hořící vrt v Kazachstánu

Podle zprávy IEA se v loňském roce při výrobě a používání fosilních paliv dostalo do atmosféry více než 120 milionů tun metanu, což je více než v roce 2022.

Velké úniky metanu z netěsné infrastruktury fosilních paliv také v roce 2023 oproti roku 2022 vzrostly o 50 %, uvádí zpráva IEA. Největším únikem, který zaznamenaly satelity, bylo vyhoření vrtu v Kazachstánu, které trvalo více než 200 dní.

A to vše se děje navzdory závazku, který od roku 2021 přijalo více než 150 zemí, že do konce tohoto desetiletí sníží celosvětové emise metanu nejméně o 30 % oproti roku 2020.

Ke snížení emisí se dobrovolně zavázaly také desítky ropných společností.
Rok 2024 by však měl pravděpodobně znamenat „bod obratu“, protože nové satelity pomohou zlepšit monitorování a transparentnost úniků metanu a umožní společnostem rychle je napravit.

Řešením by mohly být nové satelitní technologie třeba od společnosti Alphabet

Začátkem tohoto měsíce se na oběžnou dráhu vydal nový satelit na detekci metanu, za kterým stojí společnost Alphabet (ex Google). Evropská vesmírná agentura a družice pro sledování emisí známá jako GHGSat již emise metanu monitorují. Nová družice MethaneSAT bude ovšem poskytovat větší detaily a bude mít širší zorné pole.

Vzhledem k tomu, že metan je hlavní složkou zemního plynu, mají ropné a plynárenské společnosti motivaci zachycovat emise, aby je mohly prodávat jako palivo.

Nejvíce emisí metanu vypouštějí Spojené státy

Studie zveřejněná ve středu v časopise Nature zjistila, že v klíčových těžebních lokalitách v USA mohou unikat v podobě metanu v průměru asi 3 % zásob ropy a zemního plynu, což je třikrát více, než odhadují národní vlády.

Nejvíce emisí vypouští podle IEA USA. Na základě 1 milionu leteckých měření shromážděných v průběhu několika let vědci odhadli, že ropné a plynové provozy v šesti regionech – mezi něž patří Texas, Kalifornie a Colorado – mohly ročně vypustit 6,2 milionu tun emisí metanu, uvádí studie Nature.

Takové úniky metanu by tedy podle ní mohly ropné a plynárenské společnosti stát 1,08 miliardy dolarů (necelých 25 miliard korun) v tržních ztrátách.

Autor: Jiří Böhm

Další články