Evropa je v digitalizaci 10 let pozadu

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Technologie 10. 04. 2022

Evropa je v digitalizaci 10 let pozadu

O tom, že digitalizace proniká i do oblasti zemědělství nebo dopravy, se na březnové akci společnosti Vodafone v Bruselu mohli přesvědčit zástupci jak politické, tak komerční sféry. Pokud jde o transformaci směrem k nejmodernější mobilní technologii 5G, je ale Evropa 10 let pozadu.

Akce Digital Enabler Showcase upozornila na příležitosti spojené s digitalizací. Zúčastnili se jí vedoucí představitelé institucí EU, evropští politici a velvyslanci, akademici i média. K vidění byly příklady využití nejnovějších digitálních technologií 5G včetně využití ve zdravotnictví, zemědělství, vzdělávání, v oblasti chytrých měst nebo malých a středních podniků. Jak mohou technologie modernizovat zemědělství nebo dopravu?

Bezpečnější silnice díky systému STEP

Zvyšovat bezpečnost silniční dopravy po celé Evropě slibuje cloudová platforma Safer Transport for Europe Platform neboli STEP. Díky ní by řidiči nemuseli čerpat informace z dálničních portálů, proměnných dopravních značek nebo různých navigačních systémů. STEP se zaměřuje na řešení problému roztříštěnosti dat o silničním provozu.

Umožňuje různým stranám, od vlád přes dopravní orgány a výrobce vozidel až po provozovatele mobilních sítí, shromažďovat informace. Díky této technologii se stejné informace dostanou ke všem řidičům bez ohledu na to, jaký systém používají. Lze tak včas varovat třeba před nehodou, řidičem v protisměru nebo urychlit příjezd záchranářů.

Internet věcí zvyšuje efektivitu zemědělských farem

Kromě silnic byla řeč také o digitalizaci zemědělství. Díky cloudové platformy MyFarmWeb si zemědělci ukládají, vizualizují a prohlížejí informace získané prostřednictvím zemědělských senzorů internetu věcí (IoT) a dalších zdrojů dat přímo na svém poli. Platforma poté shromažďuje údaje, na základě kterých se mohou zemědělci přesněji rozhodovat o stavu půdy a plodin. To přináší efektivnější využívání vody i hnojiv. Zvyšování produktivity podniků a optimalizace postupů v důsledku může vést ke snížení emisí skleníkových plynů.

Zároveň služba MyFarmWeb, která funguje v současnosti v pilotním režimu, poskytuje zemědělcům mobilní aplikaci propojenou se zemědělskými senzory internetu věcí. V současnosti pět evropských farem v Německu, Irsku, Itálii a Španělsku zkouší tuto platformu, kterou již využívá 7 200 zemědělců ve Spojených státech, Jižní Africe, Austrálii a na Novém Zélandu.

V digitalizaci je Evropa 10 let pozadu

Digitální dekáda a cíle v digitalizaci nastavené Evropskou komisí, které bychom měli splnit do roku 2030 – na toto téma se v následné debatě bavili evropští politici se zástupci komerční sféry. Je Evropa opravdu pozadu? Joakin Reiter, ředitel skupiny Vodafone pro vnější vztahy, dodává: „Musíme být odvážnější a společně nastartovat soukromé investice v celé EU, abychom dosáhli cílů Digitální dekády. Pokud jde o transformaci směrem k nejmodernější mobilní technologii 5G, je Evropa 10 let pozadu – tím se musíme zabývat a ztrátu snížit.“

Téma digitalizace je o to důležitější ve světle současné války na Ukrajině. Evropa potřebuje zvýšit odolnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, stejně jako snížit vnější závislost Evropy v kritických odvětvích. A na tom je potřeba v následujícím období pracovat.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články