;

Finsko chce být špičkou v oblasti automatizace lodní dopravy. Zkouší už autonomní trajekty

Články 17. 08. 2020

Finsko chce být špičkou v oblasti automatizace lodní dopravy. Zkouší už autonomní trajekty

90 % veškerého finského exportu odpluje tzv. po vodě. Není tedy divu, že severský stát má eminentní zájem na rozvoji digitalizace a automatizace tohoto způsobu dopravy, tak aby byl co nejspolehlivější, nejbezpečnější, ale také třeba nejekologičtější.

V článku na webu Vessel Performance Optimisation popisuje Valtteri Laine, poradce finské dopravní agentury Traficom, jak se od námořní dopravy a na to navázaného průmyslu do jisté míry odvíjí finská prosperita i konkurenceschopnost země.

Přístavy podle něj ve finském modelu představují jakési „huby“ v přepravním řetězci propojujícím vodní a pozemní dopravu. Většina exportu i importu ve skandinávské zemi projde přes přístaviště. Specifikem Finska je propojení mořských přístavů s vnitrozemskými, jako v případě toho na jezeře Saimaa.

Způsoby, jak pomocí digitalizace a automatizace zefektivnit lodní dopravu, vidí Laine například v optimalizaci lodních tras a samotného pohonu, využití rozšířené reality při navigování, vzdáleném ovládání některých lodních operací nebo autonomních plavidlech.

Několik prvenství

Především pokusy s autonomními a dálkově ovládanými plavidly už se posunuly ve Finsku do pokročilé fáze. Podílejí se na nich totiž spolu s výrobci také univerzity a zde fungující výzkumná pracoviště. Roku 2018 kupříkladu společnost Finferies odzkoušela vůbec první plně autonomní trajekt na trase propojující ostrovy jednoho ze souostroví. Primát v oblasti dálkově ovládaných trajektů osobní přepravy si pak připsaly helsinská městská doprava spolu se společností ABB.

Finsko také zprovoznilo unikátní námořní testovací oblast Jaakonmeri, umístěnou v pobřežní oblasti země. Je otevřená všem zájemcům a výzkumníci zde mohou provádět experimenty s dálkově ovládanými nebo autonomními plavidly.

Cílem všech těchto aktivit je za využití potřebných inovací snížit jak produkci skleníkových plynů, tak náklady a naopak zvýšit bezpečnost cestování po moři. Aby bylo dosaženo kýženého efektu, je ale třeba technologická zlepšení navázat na mezinárodní ekonomiku a právo, což si ve Finsku uvědomují zvláště znatelně.

Autor: Petr Pláteník

Další články