Firma z Děčína stoprocentně recykluje odpad a emise má nižší o 50 procent – díky cirkulární ekonomice

Zdroj: Pixabay
Ekologie 13. 09. 2023

Firma z Děčína stoprocentně recykluje odpad a emise má nižší o 50 procent – díky cirkulární ekonomice

Děčínská společnost Chart Ferox je jednou z prvních strojírenských společností v Česku, která při nakládání s odpady funguje na principech cirkulární ekonomiky. Celý systém zavedla před dvěma lety a snížila svou uhlíkovou stopu z vyprodukovaného odpadu na polovinu. 

Bronislav Převrátil, ředitel Chart Ferox: „Přestali jsme brát odpad jako zátěž, ale vnímáme ho jako příležitost. Proto jsme před dvěma dva roky začali fungovat na principech cirkulární ekonomiky a recyklujeme veškerý odpad, který vyprodukujeme. Přeměňujeme ho pak na vstupní materiály pro další výrobu a procesy.“

Za dva roky snížila emise o 500 tun, které vypustí 100 aut za rok

To znamená, že firma v průběhu dvou let snížila emise CO2 o 500 tun, což odpovídá množství CO2, které vypustí 100 automobilů za rok. „Vnímáme, že ekologické věci jsou ve své podstatě také ekonomické. Důkazem toho je, že jsme kromě významného snížení uhlíkové stopy snížili i náklady na nakládání s odpady o více než třetinu,“ vysvětluje Převrátil. 

Firma toho dosáhla díky pečlivému třídění a spolupráci s dodavateli při recyklaci všech materiálů. „Tím jsme zvýšili hodnotu našeho odpadu a snížili poplatky za jeho likvidaci. Snažíme se dosahovat ziskovosti a zároveň upřednostňovat udržitelnost,“ doplňuje ředitel firmy.

Chart Ferox působí v Děčíně již přes 80. let. Vyvíjí, navrhuje a vyrábí zařízení na skladování a distribuci zkapalněných plynů. Dodává například systémy pro skladování kapalného kyslíku v nemocnicích. Navrhuje a vyrábí čerpací stanice pro zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo systémy pro skladování a distribuci LNG jako záložního zdroje energie.

Firma navrhla a dodala také obří LNG terminál pro elektrárnu na Gibraltaru nebo LNG terminál pro litevskou Kleipedu, která zemi umožnila získat nezávislost na ruském zemním plynu. Chart Ferox v současné době vyvíjí a vyrábí systémy pro skladování zkapalněného vodíku, který je palivem budoucnosti. Firma se tak podílí na přechodu energetiky na čistou a udržitelnou.

Autor: Jiří Böhm

Další články