FOCUS ON: Krach Bohemia Energy se dotknul i charity

Foto zdroj: Focuson.cz
Byznys 29. 11. 2021

FOCUS ON: Krach Bohemia Energy se dotknul i charity

V ekonomice souvisí všechno se vším. Člověk by si řekl, že v krizi půjde do charity méně peněz. Nynější situace je však úplně jiná a nám se tak ukázal pravý opak. Pro UNICEF byl předešlý rok rekordní, říká výkonná ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba.

Organizace UNICEF, která funguje od roku 1946 a jejímž hlavním úkolem je ochrana a zlepšování životních podmínek dětí po celém světě, má již 30 let svou vlastní pobočku v České republice. Poslední rok však ovlivnil vše, na co jsme kdy byli zvyklí, proto se ani organizaci UNICEF nepodařilo před následky pandemie uniknout.

Díky pandemii se do charity zapojilo více dětí

Minulý rok se v České republice UNICEFu povedlo získat přes 100 milionů korun. Je tak vidět, že se u nás organizaci daří čím dál tím více. Stojí za tím však spousta práce, víkendů, přesčasů a pozitivně k této situaci přispěla i jedna další okolnost – covidová pandemie. 

„Covid naši situaci ovlivnil pozitivně i negativně. Někdy jsme i překvapeni souvislostmi, které jsme sami vůbec neviděli. Když nastala pandemie, vlna solidarity byla obrovská a pro přispívání klíčová. Lidé, kteří předtím nepřispívali, najednou začali přispívat, protože kolem sebe viděli, jak moc je pomoc důležitá,“ říká Pavla Gomba.

UNICEF provedl minulý rok mezi českými dětmi výzkum a bylo zjištěno, že při pandemii se do pomoci zapojilo i přes čtvrtinu z nich. A to i ve velmi útlém věku. „Dívky většinou šily roušky a chlapci pomáhali s věcmi, jako jsou nákupy pro seniory,“ dodává Gomba. „Všechna ta solidarita, lidskost a ochota pomoci byl takový ten vedlejší produkt toho, co covid přinesl.“

Jak krach Bohemia Energy ovlivňuje charitu?

V otázce příštích let se však mluví o vysoké inflaci, omezování rozpočtů a dalších tíživých věcech, které mohou dopadnout jak na samotné lidi, tak na firmy. UNICEFu se už dotkla řada krizí, například finanční krize před deseti lety. Má tak zkušenosti s tím, co se v podobných situacích děje. 

„Firmy srazily svoje rozpočty, zejména na reklamu, marketing, ale i na charitu. Takovým aktuálním střípkem je i zkušenost s krachem Bohemia Energy, kdy mě při sledování televize vůbec nenapadlo, že by se nás to mohlo také nějak dotknout. Během týdne nám však začali psát pravidelní dárci, že své trvalé příkazy na příspěvky na pomoc musí zrušit. Museli totiž hledat nové dodavatele energií a celá ta situace se jim velmi prodražila,“ poznamenává Gomba.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory