Jakub Kaufman: Bez plynu čeká průmysl těžká zkouška

Zdroj: Profika
Lidé 10. 09. 2022

Jakub Kaufman: Bez plynu čeká průmysl těžká zkouška

Případný nedostatek plynu staví výrobce a uživatele obráběcích CNC strojů do nezáviděníhodné situace. Nároky na přesnost obráběcích strojů jsou vysoké – k jejímu dosažení je třeba teplotní komfort, který zajišťuje právě vytápění. Jedná se o další komplikaci po dvou letech covidu, problémem jsou i snížené, nepravidelné a rušené zakázky z Asie, říká Jakub Kaufman ze společnosti Profika.

Obor strojírenství aktuálně čelí celé řadě výzev. Epidemie covidu-19 zkomplikovala situaci na trzích, ke které se přidala i nefungující mezinárodní námořní doprava či umělé navyšování platů státní správy, které vytváří tlak i na zvyšování platů v soukromé sféře. K aktuálnímu i dlouhodobému nedostatku materiálu a zvyšujícím se cenám všech vstupů se před výrobními podniky využívajícími CNC obráběcí stroje objevila další zkouška. Musí své provozy připravit tak, aby v ekonomickém i technickém zdraví přečkaly nadcházející přechodné období bez plynu či s jeho výrazným nedostatkem.

U CNC strojů je vždy požadována maximální přesnost. Při tlaku konstruktérů na preciznost v řádu tisícin milimetru musí mít technika vhodné výrobní prostředí. To zahrnuje i adekvátní teplotní komfort, který hlavně v zimních měsících zajišťuje vytápění, často plynem. Žádný obráběcí stroj nelze provozovat při velkých teplotních výkyvech. Stejně na tom jsou i obslužná zařízení u CNC stroje, jako je například chladicí okruh řezné kapaliny, rozvody vzduchu a kompresorové stanice. CNC stroj by proto měl být provozován ve vhodném prostředí, což je cca 20–25 °C. 

Co když bude třeba šetřit s plynem?

Nikdo v Evropě dosud nemusel řešit problém, který nastane, když ve výrobních halách nebude možnost  topit, popřípadě alespoň temperovat. Teprve se proto ukáže, jak si s případným dočasným nedostatkem poradí například záložní baterie ve stroji, jak se bude chovat vzdušná vlhkost v lineárních vedeních, ložiscích motorů a podobně.

A jaká jsou naše doporučení? Základem je dobrá příprava a pravidelný servis. Před zimou si rozhodně nechte odborníky vyměnit všechny záložní baterie CNC řídicího systému a nahraďte svou starou řeznou kapalinu novou, a to o nejvyšší kvalitě. Pokud je to možné,  doplňte i zařízení na udržování stálé teploty. Nepodceňte výměnu hydraulických olejů i filtrů.

Důležité je zajistit CNC stroji suchý tlakový vzduch. Vyměňte staré vzduchové fitry za nové bezvadné. Zkontrolujte jednotku odvádění kondenzátu na přívodu vzduchu ve stroji a i na vašem rozvodu v továrně, zaměřte se rovněž na ztrátové mazání lineárních posuvů a kvalitu teplonosných kapalin v chladiči vřeten. Tyto kroky by měly zajistit, že bude stroj na teplotní výkyvy připraven, protože veškeré ochranné mechanismy budou na maximu své účinnosti. Přesto je třeba počítat s tím, že teplotní skoky jsou vždy riskantní.

Vhodné je rovněž upravit i pracovní a výrobní dobu stroje. Jestliže může za dohledu personálu pracovat nepřetržitě, sám si vytvoří alespoň základní tepelnou pohodu svou činností. 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články