Jižní Korea chce finančními příspěvky řešit osamělost mládeže

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Life Politika 19. 04. 2023

Jižní Korea chce finančními příspěvky řešit osamělost mládeže

Měsíční dávka ve výši 650 000 wonů (10 500 korun) má mladé lidi povzbudit k tomu, aby častěji vycházeli z domu. Informuje o tom web The Guardian.

Japonský termín „hikikomori“ můžeme volně přeložit jako „stáhnout se“ a označuje lidi, kteří se úmyslně nezapojují do společenského života. Jihokorejská vláda by ráda takovým osobám prostřednictvím finančního stimulu usnadnila kupříkladu nástup do školy, na univerzitu nebo do práce. Součástí realizovaného programu je měsíční příspěvek na životní náklady pro osoby ve věku od devíti do 24 let, které zažívají extrémní sociální stažení.

Podle Korejského institutu pro zdraví a sociální záležitosti žije v zemi přibližně 350 000 jedinců ve věku 19 až 39 let, které lze považovat za osamělé nebo izolované. Jde o přibližně 3 % z této věkové skupiny. Osaměle žijící mladí lidé často pocházejí ze znevýhodněného prostředí. Až 40 % z nich začalo podle zjištění vládního dokumentu věnovaného této problematice žít samotářsky již v době dospívání.

Rychle klesající porodnost

Případová studie, která je součástí zmiňovaného dokumentu, popisuje, že mladí lidé využívají samotářství jako způsob vyrovnávání se s neúspěchy v rodinném životě. Jeden mladý člověk dotazovaný v průzkumu popisuje svou depresi jako důsledek domácího násilí: „Když mi bylo 15 let, domácí násilí ve mně vyvolalo takové deprese, že jsem začal žít v ústraní.“ Jiný z respondentů zase uvedl, že se stal samotářem v reakci na „ekonomický krach“ rodiny.

Cílem nových vládních opatření je podpořit samotářskou mládež v tom, „aby se mohla zotavit z každodenního života a znovu se začlenit do společnosti“. Mladí lidé tak budu mít nárok například na úhradu korekce fyzického vzhledu postižených míst, včetně jizev, nebo pomoci se školními a tělocvičnými potřebami.

Jižní Korea vykazuje poměrně vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí (7,2 % ). Zároveň s tím se vypořádává s rychle klesající porodností, která dále ohrožuje produktivitu celé společnosti. „Tato politika je v podstatě opatřením v oblasti sociálního zabezpečení,“ sdělil agentuře Bloomberg Shin Yul, profesor politologie na univerzitě Myongji v Soulu, v komentáři k opatřením činěným směrem k snížení osamělosti mládeži. „Můžeme sice zkoušet různé přístupy k posílení populace v produktivním věku, ty ale nelze považovat za dlouhodobý způsob řešení zdejšího populačního problému.

Autor: Petr Pláteník

Další články