Kdy bude vodíkový náklaďák brázdit české silnice?

Zdroj: Gebrüder Weiss
Ekologie 23. 07. 2021

Kdy bude vodíkový náklaďák brázdit české silnice?

V okamžiku, kdy bude v našich zemích existovat adekvátní infrastruktura, dostane se otázka nákladních vozů na vodík na pořad dne. Rozhodně je to reálná možnost, říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Letos jste převzali první nákladní auto poháněné vodíkem. Proč jste se pro tento vůz rozhodli?

Naše společnost stojí na 4 základních hodnotách. Jednou z nich je udržitelnost. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme, a proto se chceme chovat k naší planetě co nejšetrněji. Doposud jsme testovali nebo chcete-li využívali všechny alternativní pohony vyjma vodíku, a proto jsme rádi využili příležitosti ve Švýcarsku na provozování a testování vodíkového pohonu.

Proč ve Švýcarsku?

Je to ze dvou důvodů. Prvním je existence dostupné infrastruktury čerpacích stanic, která je ve východním Švýcarsku pro nás již nyní dostatečně komplexní, přestože její budování pokračuje. Druhým důvodem je, že naše společnost počítá s používáním čistého, tedy zeleného vodíku, vyráběného pomocí elektrické energie z vodních elektráren. Naším cílem je totiž reálné snížení emisí oxidu uhličitého v celém procesu, nejenom v jeho spotřební části – ve využití paliva v nákladním autě. Švýcarsko patří mezi země s globálně nejvyšším podílem vodních elektráren, a proto dokáže dodávat dostatek „zelené“ energie pro výrobu vodíku.

Co od toho očekáváte?

Zejména spolehlivost, funkčnost, produktivitu srovnatelnou s dieselovými pohony a šetrnost k životnímu prostředí. Naše zkušenosti z prvních týdnů provozu nám ukazují, že tento vůz lze použít stejně jako vůz se vznětovým motorem. Vodíkový nákladní automobil má sice o něco nižší nosnost – 6 tun oproti 7,5 tunám běžných dieselových nákladních vozů – ale vzhledem k využití v distribuční logistice to pro nás není zásadní problém, který by znemožňoval jeho běžné využití. Řidič, který s naším prvním vodíkovým kamionem jezdí nám řekl, že styl jízdy s tímto autem je trochu odlišný od běžných kamionů, ale že s projevem motoru, dynamikou a chováním vozu je zcela spokojen.

Jan Kodada, Zdroj: Gebrüder Weiss

Máte v tomto ohledu další plány? Rozšíření flotily?

Rádi bychom rozšířili naši flotilu ve Švýcarsku o druhý vodíkový nákladní automobil do prvního čtvrtletí 2022. Doufáme, se nám podaří stejné řešení implementovat i v dalších zemích. K tomu je ovšem nezbytná infrastruktura čerpacích stanic a také výrobci zeleného vodíku.

Je tedy podle Vás vodík perspektivní pro dopravu?

Z mého pohledu je právě využití vodíku, respektive „zeleného vodíku“ jedinou smysluplnou alternativou k dieselovým motorům.

A co jiný typ dopravy? Lodě, letadla – šli byste i tímto směrem?

Jsem příznivcem řešit věci krok po kroku. Malé dítě se také nejprve naučí stát, později udělá své první kroky a teprve potom může začít běhat. Také je potřeba zmínit že v letecké a námořní přepravě je naše společnost spíše „architektem“ dopravy a fungujeme bez vlastní flotily lodí a letadel.

Bude tento „vodíkový náklaďák“ brázdit i české silnice?

Doufám že ano. V okamžiku, kdy bude v našich zemích existovat adekvátní infrastruktura, dostane se tato otázka na pořad dne. Rozhodně je to reálná možnost.

Používáte i jiné alternativní pohony – viz dnes už všemi známá elektromobilita?

Ano, používáme všechny alternativní pohony. V rámci středoevropského prostoru využíváme celkem 5 nákladních vozidel na plyn, a to jak na zkapalněný (LNG), tak na stlačený zemní plyn (CNG).  V oblasti „větší Vídně“ vozí zásilky také plně elektrifikovaný e-truck. Provoz všech těchto alternativních vozů, které nasazujeme do běžné, reálně logistické služby, dlouhodobě vyhodnocujeme a nabyté zkušenosti využijeme v dalších strategických rozhodnutích.

Zdroj: Gebrüder Weiss

Je možné říci, že i efektivita silniční nákladní dopravy souvisí s ochranou životního prostředí?

To je samozřejmě také pravda. I v tomto ohledu je naše společnost aktivní a využívá synergických efektů inovativních systémů, které implementuje. Příkladem takové technologie může být Cargometr, který úspěšně využíváme v České republice. S tímto zařízením lze měřit a vážit zásilky přímo při vykládce nebo nakládce, „za pohybu“ bez nutnosti zastavování vysokozdvižného vozíku.

Přesné informace o přepravovaných nákladech potom zabraňují přetěžování nákladních vozidel nebo naopak jejich nedostatečnému vytížení. Zefektivnili jsme signifikantně plnění našich kamionů, takže maximálně využíváme jejich kapacitu. To je vedle vyšší efektivity nás samotných také dobrá zpráva pro účastníky silničního provozu – neposíláme na cesty nadbytečný počet nákladních vozů, které by jinak zvyšovaly hustotu provozu a zatěžovaly veřejné komunikace.

Zpět k alternativním pohonům – zmínil jste LNG. Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto pohonem?

Z našich zkušeností s LNG bych mezi jeho klady zařadil: velký dojezd, krátká doba plnění, nižší náklady na provoz než u dieselového pohonu. Mezi jeho nevýhody patří vyšší pořizovací náklady, dosud nedostatečná síť čerpacích stanic, vyšší náklady na údržbu a občasné komplikace při planění paliva (zkapalněný plyn).

Jak se díváte na budoucnost Vašeho oboru ve smyslu evoluce pohonu dopravních prostředků obecně? Půjde směrem postupné náhrady klasických fosilních paliv těmi novými?

Myslím, že logistika bude vždy využívat všech efektivních metod, procesů a také dopravních prostředků, které budou v daný okamžik reálně k dispozici. My si uvědomujeme, že ochrana životního prostředí před nadměrným dopadem vlastní činnosti na něj je nezbytným a vlastně primárním aspektem, který žádná odpovědná společnost nemůže opomíjet. Proto má například naše společnost v plánu dosáhnout do roku 2030 vlastní uhlíkové neutrality. Podobně k tomu přistupuje i řada našich klientů, ale i jiných logistických společností.  Planetu máme jenom jednu a je tedy v zájmu nás všech si ji zachovat i pro naše děti.

Autor: Jiří Böhm

Další články