Nejvíce volných pracovních míst souvisejících s umělou inteligencí je ve Velké Británii

Zdroj: Pixabay
Technologie 25. 10. 2021

Nejvíce volných pracovních míst souvisejících s umělou inteligencí je ve Velké Británii

Za posledních několik let vidíme pokroky ve využívání umělé inteligence, která se dostává do různých odvětví, dříve nečekaných.

Také se dostala do oblasti lékařství, kde se telemedicína stala životaschopným řešením pro ty, kteří hledají vzdálený přístup ke zdravotní péči. Rozvoj technologie znamená, že mnoho potřeb pacientů lze řešit už jen telefonickými konzultacemi a video chaty, tedy bez potíží a stresu z návštěvy ordinací.

Podle agentury Reboot SEO vyvolal neustálý růst v této oblasti zájem mnoha lidí, což se projevilo v průměru 616 000 celosvětových online vyhledávání spojení „umělá inteligence“ za měsíc.

Agentura Reboot SEO se rozhodla prozkoumat, které země vedou v oblasti pracovních míst souvisejících s umělou inteligencí. Z tohoto důvodu využila renomovaný pracovní portál Indeed, kde byly do databáze vloženy různé klíčové termíny související s umělou inteligencí, včetně „strojového učení“ a „posilovacího učení“, aby se zjistilo, které evropské země mají nejvíce pracovních míst s umělou inteligencí.

První místo získala Velká Británie s celkovým počtem 117 898 volných pracovních míst souvisejících s umělou inteligencí. Vzhledem k tomu, že zde v letošním roce existuje podle serveru Cybercrew 1 400 začínajících společností využívajících umělou inteligenci, tak není toto první místo překvapením. Mezi nové lídry se na ostrovech řadí společnosti OneTrust a Graphcore.

Na druhém místě je Francie s 20 398 volnými místy a 453 začínajícími společnostmi s umělou inteligencí. Hlavními společnostmi jsou zde Meero a BioSerenity.

Na třetím místě najdeme Nizozemí se 14 804 volnými místy a 453 začínajícími společnostmi s umělou inteligencí.

Čtvrtou pozici obsadilo Německo s 11 687 volnými místy a 278 začínajícími společnostmi. Na páté pak je Belgie s 5 211 volnými místy a 178 začínajícími společnostmi.

Metodologie využitá ve studii: 

  1. Aby bylo možné identifikovat země s největší poptávkou po pracovních místech souvisejících s umělou inteligencí, agentura Reboot SEO použila rozsáhlý seznam klíčových slov. Posloužily jí k tomu oficiální zdroje – servery AnalyticsVidhya a Software Testing Help.
  2. Byl sestaven komplexní seznam 25 klíčových slov spojených s umělou inteligencí, jako například „strojového učení“ a „regrese“.
  3. Agentura Reboot SEO využila webovou stránku Indeed k posouzení evropských zemí s největším počtem volných pracovních míst pro zaměstnání související s umělou inteligencí.
  4. Za tímto účelem bylo vyhledáváno každé klíčové slovo. V každé evropské zemi byla zkontrolována oficiální lokalizovaná doména společnosti Indeed.
  5. Následující země byly z výzkumu vyloučeny, protože neměly místní webové stránky Indeed: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česko (přestože webová stránka Indeed zde existuje), Estonsko, Gruzie, Irsko, Kazachstán, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Malta, Moldavsko, Monako, Černá Hora, Severní Makedonie, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Vatikán.
  6. Počet volných pracovních míst pro každou evropskou zemi se sledoval v období posledních 14 dní. Země pak byly seřazeny od nejvyššího počtu pracovních míst po nejnižší.
  7. Data byla shromážděna 20. 9. 2021 pro obě analýzy. V důsledku výkyvů na trhu práce a celkové ekonomiky v každé příslušné zemi se mohou do budoucna výsledky lišit.

Autor: Miroslav Oupic

Další články