Marek Bláha: Není čerpadlo jako čerpadlo. Největší boom nyní zažívají zemní čerpadla

Zdroj: IVT Tepelná čerpadla
Lidé 14. 09. 2022

Marek Bláha: Není čerpadlo jako čerpadlo. Největší boom nyní zažívají zemní čerpadla

Skokový růst cen energií vyvolal velkou vlnu zájmu o tepelná čerpadla nejen pro novostavby, ale také jako náhradu za stávající plynové a elektrické kotle nebo kotle na pevná paliva. Díky větší úspoře elektřiny oproti systému vzduch/voda roste zejména popularita zemních čerpadel, říká Marek Bláha, jednatel IVT Tepelná čerpadla.

Ta mají oproti dosud velmi oblíbeným vzduchovým čerpadlům o 20–40 % nižší spotřebu elektřiny. Návratnost investice se výrazně zkrátila, protože ceny energií vzrostly mnohem více než pořizovací ceny čerpadel. Aktuálně je v porovnání s čerpadly vzduch/voda dle typu sběrače již méně než 4 roky. Navíc jsou zemní čerpadla bezhlučná, mají mnohem delší životnost (o 30–50 %) a levnější i jednodušší údržbu.

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a vytápí jím místnost. Tepelné čerpadlo získává teplo z okolního prostředí, tedy ze země, vzduchu, někdy i vody, a předává jej do topného systému. Jak je čerpadlo efektivní, úsporné, udává topný faktor COP. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší COP, tím levnější je provoz čerpadla. 

Topný faktor tepelného čerpadla země/voda, tedy čerpadla, které jímá energii z plošných kolektorů zapuštěných cca 120–200 cm pod povrch nebo z hlubinných vrtů, je vysoký během celého roku. I při mrazech dosahuje hodnot až 4,8 (0/35 °C). Topný faktor tepelného čerpadla vzduch/voda, tedy čerpadla, které bere energii z okolního vzduchu, během roku značně kolísá podle venkovní teploty.

Vyplývá z toho, že čím je menší rozdíl mezi teplotou prostředí, ze které energii získáváme, a teplotou topné vody pro vytápění, tím levněji tepelné čerpadlo topí. Prakticky to znamená, že nejnižší provozní náklady bude mít tepelné čerpadlo země/voda připojené k podlahovému topení a nejvyšší tepelné čerpadlo vzduch/voda připojené k radiátorům.  

Donedávna se největšímu zájmu zákazníků těšila čerpadla systému vzduch/voda, která mají sice nižší topný faktor než čerpadla zemní a nevýhodou je i jejich určitá hlučnost, ale byla levnější a investice do nich se vrátila rychleji než do čerpadla země/voda. To se ale s prudkým zdražením elektřiny v roce 2021 změnilo a rozdíl v pořizovací ceně již nehraje takovou roli. A s ohledem na stále rostoucí ceny energií klesla například aktuálně u novostavby návratnost provozu zemního čerpadla s plošnými kolektory oproti vzduchovému pod čtyři roky a lze předpokládat, že se bude ještě zkracovat.

Navíc jde o bezhlučné a bezúdržbové řešení s dlouhou životností. Jedinou nevýhodou tak zůstávají nároky na prostor pro zemní sběrače, kdy se potřebná plocha pozemku např. u rodinného domu pohybuje mezi 250 až 800 m2, či povolovací proces pro zemní vrty, které jsou vhodné pro malé pozemky 

Je třeba doplnit, že tepelné čerpadlo může v létě fungovat také jako chladicí jednotka a chlazení zejména z vrtů je mnohem levnější než klasická klimatizace. 

Pro pořízení tepelného čerpadla je aktuálně možno získat dotaci z programu Nová zelená úsporám a lze také žádat o tzv. kotlíkovou dotaci pro náhradu neekologického kotle na pevná paliva.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články