Moderna žaluje Pfizer. Kvůli vakcíně proti covidu-19

Zdroj: Pixabay
iMedical 02. 09. 2022

Moderna žaluje Pfizer. Kvůli vakcíně proti covidu-19

Jde o miliardy dolarů. I proto Moderna žaluje Pfizer a BioNTech za porušení patentů společnosti Moderna k platformě inovační technologie mRNA, píše se v tiskové zprávě společnosti Moderna.

Biotechnologická společnost Moderna podala v pátek 26. srpna u Oblastního soudu USA v Massachusetts a u Krajského soudu v Düsseldorfu žaloby na společnosti Pfizer a BioNTech za porušení patentů.

Pfizer a BioNTech podle společnosti Moderna porušily při výrobě vakcíny Comirnaty® patenty k průlomové technologii mRNA registrované společností Moderna v letech 2010 až 2016. Uvedená technologie přitom sehrála zásadní roli ve vývoji vakcíny vůči onemocnění covid-19 Spikevax® společnosti Moderna. Pfizer a BioNTech při výrobě vakcíny Comirnaty® pak tuto technologii bez svolení společnosti Moderna okopírovaly.

„Žalobami chceme chránit platformu inovační technologie mRNA, které jsme průkopníkem a do jejíhož vývoje a patentování jsme v dekádě před pandemií nemoci covid-19 nainvestovali miliardy dolarů,“ uvedl generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel.

„Průlomová platforma, kterou jsme začali vyvíjet v roce 2010, nám spolu s patentovanou prací na koronavirech v letech 2015 a 2016 umožnila vyrobit v rekordním čase po vzniku pandemie bezpečnou a vysoce účinnou vakcínu vůči onemocnění covid-19. V rámci dalšího boje se zdravotními hrozbami se chystáme platformu technologie mRNA využít k vývoji přípravků k léčbě a prevenci infekčních onemocnění, jako je chřipka a HIV, autoimunitních a kardiovaskulárních onemocnění a vzácných forem onkologických onemocnění,“ dodal Bancel.

Společnost Moderna se v souladu s dohodou z října 2020 o rovném globálním přístupu zavázala, že nebude po dobu pandemie vymáhat práva z patentů souvisejících s onemocněním covid-19. Závazek doznal úpravy v březnu 2022, kdy kolektivní boj vůči onemocnění covid-19 přešel do nové fáze a dodávky vakcín přestaly být v mnoha částech světa překážkou dostupnosti.

Moderna: Pfizer a BioNTech okopírovaly naše vynálezy

Společnost jednoznačně potvrdila, že nebude nikdy vymáhat práva z patentů k jakékoliv vakcíně vůči onemocnění covid-19 v 92 zemích s nízkým a středním příjmem podle dohody GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC 92). Očekávala přitom, že jiné společnosti včetně společností Pfizer a BioNTech budou ctít práva k duševnímu vlastnictví společnosti Moderna a v případě zájmu ji požádají o komerčně rozumnou licenci pro jiné trhy. Pfizer a BioNTech tak neučinily.

„Máme za to, že Pfizer a BioNTech neoprávněně okopírovaly vynálezy společnosti Moderna a nadále je bez svolení používají,“ uvedla vedoucí právního oddělení společnosti Moderna Shannon Thyme Klinger.

Zdroj: Pixabay

Vzhledem k potřebě zajištění další dostupnosti těchto vakcín, které zachraňují život, společnost Moderna v rámci žalob nenavrhuje stažení vakcíny Comirnaty® z trhu ani soudní zákaz dalšího prodeje. Nenavrhuje přitom ani přiznání peněžité náhrady škody způsobené prodejem zemím ze skupiny AMC 92 společností Pfizer ani peněžité náhrady škody způsobené prodejem vakcíny společností Pfizer v případech, kdy by případnou škodu hradila americká vláda. Společnost dále v souladu se závazkem vzdání se práv k patentům nenavrhuje přiznání náhrady škody za činnosti ukončené ke dni 8. března 2022.

Pfizer a BioNTech porušují patenty společnosti Moderna

Pfizer a BioNTech podle společnosti Moderna okopírovaly dva hlavní prvky technologií patentovaných společností Moderna, které jsou pro úspěch vakcín na bázi mRNA zásadní. V začátcích onemocnění covid-19 nedosahovaly zkušenosti společností Pfizer a BioNTech s vývojem vakcín na bázi mRNA vůči infekčním onemocněním úrovně společnosti Moderny a obě společnosti při vývoji vlastní vakcíny vědomě využily náskok společnosti Moderna.

Zaprvé, Pfizer a BioNTech provedly klinické hodnocení čtyř různých vyvíjených vakcín včetně vakcín, které se neubíraly inovační cestou společnosti Moderna. Obě společnosti se ale nakonec rozhodly pokračovat s vakcínou, která má přesně tutéž chemickou úpravu mRNA jako vakcína Spikevax®. Úprava brání vyvolání nežádoucí imunitní odpovědi na zavedení mRNA do organismu. Společnost Moderna zahájila vývoj této chemické úpravy v roce 2010 a jako první ji pak validovala klinickými hodnoceními na člověku v roce 2015.

Zadruhé, Pfizer a BioNTech přesto, že opět měly k dispozici řadu různých možností, okopírovaly postup společnosti Moderna pro kódování spike proteinu plné délky v lipidových nanočásticích koronavirové vakcíny. Moderna tento postup vyvinula při přípravě vakcíny vůči koronaviru vyvolávajícímu středovýchodní respirační syndrom (MERS) řadu let před prvním výskytem onemocnění covid-19.

Patentová práva, jejichž ochrana je předmětem žalob společnosti Moderna, se netýkají duševního vlastnictví vytvořeného společností Moderna ve spolupráci s americkým úřadem pro zdravotnický výzkum National Institutes of Health v boji s onemocněním covid-19. Spolupráce začala až po validaci předmětných patentovaných technologií v klinických hodnoceních v letech 2015 a 2016.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články