Studenti z celého světa se potkali v Praze

Zdroj: Nový PORG
Life 08. 04. 2023

Studenti z celého světa se potkali v Praze

Přes 300 studentů dorazilo na desátý ročník konference PORGMUN, kde se mladí lidé ze všech koutů světa učí diskutovat o aktuálních světových problémech.

Konference se účastní například delegace ze Saúdské Arábie, Izraele, Portugalska, Itálie či Francie. Organizátory akce jsou studenti vyšších ročníků gymnázia Nový PORG. „Mladí lidé z různých koutů světa, kteří se konference účastní, vytváří jedinečnou atmosféru,“ zmínila Andrea Kutnarová, generální tajemnice.

Čtyřdenní akce napodobující konference OSN byla zahájena 30. 3. 2023 v Míčovně Pražského hradu, který přijal roli spolupořadatele. Téma letošní konference je inspirováno jedním z cílů OSN – mír, spravedlnost a vlivné instituce.

Viktorie Hubová, zástupkyně generální tajemnice, v úvodním slově zdůraznila význam spravedlnosti a fungování právních systémů: „Instituce hrají klíčovou roli ve stvrzování spravedlnosti a bránění základních lidských práv.“

Poté promluvil Jan Urban, signatář Charty 77 a bývalý mluvčí Občanského fóra: „Musíme se dívat dopředu. Nesmíme se jen rozhlížet kolem sebe, jinak budeme neustále něčím překvapováni,“ apeloval na studenty.

Zasedání komisí se bude konat v Anglo-americké univerzitě. Pro nedělní zakončení konference poskytl prostory pražský magistrát. Jednat bude celkem dvanáct komisí, jejichž tématy jsou například růst extremistických organizací, potlačování ženských práv nebo čipová krize.

Hlavním smyslem setkání PORGMUN je umožnit studentům diskutovat o významných globálních problémech. PORGMUN je pro studenty jedinečnou příležitostí zažít věrnou simulaci diplomatické konference, během které mají možnost obohatit své povědomí o momentálním světovém dění a seznámit se s širokým spektrem názorů na závažné otázky. Mimo to si jako delegáti mohou osvojit řadu dovedností, mezi které patří vlastní výzkum a vyhledávání informací, debatování, mluvení na veřejnosti i organizování projektů v týmu.

Při řešení moderních problémů je klíčová spolupráce a budování sebedůvěry, věřím, že PORGMUN dává studentům prostor se angažovat za využití právě těchto dovedností,“ prohlásila Amélie Hrbková, zástupkyně generální tajemnice a dodala: Zároveň jde o společenskou událost, během níž se studenti seznámí s vrstevníky z různých států.” 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články