Byla bez peněz, bydlení i občanství. Přesto teď v USA žije svůj sen

Foto zdroj: FocusOn
Life Osobnosti 20. 06. 2023

Byla bez peněz, bydlení i občanství. Přesto teď v USA žije svůj sen

AMERICKÝ SPECIÁL #2: Na vlastní pěst odcestovala do Ameriky, kde neměla nic. Nyní vlastní několik nemovitostí a start-upů, působí v neziskové organizaci a žije si svůj „americký“ sen. S Věrou Navrátilovou, která je v Americe už celých 17 let, jsme se podívali na to, jaké to je začít úplně od znova – bez pevné půdy pod nohama. Jak ona sama vnímá kulturní rozdíly mezi Amerikou a Českem, uvažuje někdy nad návratem domů a jak se staví k tamní situaci etnických menšin? 

„V současné době se nejvíc zabývám realitami,“ říká Věra Navrátilová a dodává, že zároveň dělá spoustu dalších věcí. Angažuje se v neziskové organizaci v místě jejího bydliště v New Yorku, kde zastupuje přibližně 550 místních usedlíků různých kultur a vyznání a k tomu se věnuje podnikání. „Před pár lety jsme rozjeli projekt Česká whisky. Jde o třebíčskou firmu, která na základě staletých tradic výroby piva v České republice začala vyrábět whisky. Ta je už nyní po světě velmi ceněná a má velký ohlas. Takže se ji snažíme z Třebíče dostat i sem k nám, do Ameriky,“ vysvětluje Navrátilová. 

Její pole působnosti zasahuje i do péče o děti a seniory. „Péče v tomto směru je v Americe velice zanedbaná. Především oproti vysoké úrovni v Evropě, na kterou jsme zvyklí. Je tu proto široké pole, ve kterém se můžete prosadit,“ dodává Navrátilová.

Do Bronxu se Věra Navrátilová podle svých slov dostala klikatou cestou: „Původně jsem přišla na kulturní výměnný program, který měl trvat rok, a nějak z toho vyplynulo 17 let spokojeného života.“ Přijela do Ameriky sama, bez jakékoliv podpory. Jednoho dne se zkrátka rozhodla, že chce zkusit něco nového – ukončila proto zaměstnání v Česku a odjela.

Češi mají v Americe výhodu, musí se ale umět lépe prodat

Za těch 17 let v Americe už dokáže za pár týdnů poznat, kdo zde vydrží stejně jako ona a kdo ne. „Amerika je za oceánem, je to úplně jiná mentalita než u nás. Musíte být přizpůsobivým člověkem. Cokoliv vám život vrhne pod nohy, z toho vás optimismus a přizpůsobivost vyvede ven,“ komentuje Navrátilová.

Češi mají v Americe výhodu, i když kolikrát nejsou na první pohled tolik vidět. „Měli bychom se umět lépe prodat, protože na to opravdu máme. Jsme šikovný a talentovaný národ, který má selský rozum a šikovné české ručičky. Zároveň jsme ale velice skromní. Po těch 17 letech to tu opravdu vidím,“ vysvětluje Navrátilová.

Krize v roce 2008 a nedostatek práce – všechno se dá ale zvládnout

I když nebyly začátky v Americe jednoduché, Věra Navrátilová je příkladem, že se dá zvládnout opravdu vše. „Když tu byla v roce 2008 krize, nešlo najít žádné zaměstnání. Ani v tu chvíli mě ale nenapadlo, že bych to zabalila a vrátila se zpět. Vždy, když se teď začne všechno sypat, vytane mi na mysli situace právě z té doby – jeden večer jsem stála za deště venku a neměla jsem vůbec nic. Auto, telefon, bydlení, zaměstnání ani občanství. Padla na mě zoufalost, ale vzápětí mi došlo, že jsem silný člověk a tohle zvládnu,“ svěřuje se Navrátilová. 

Podobné situace jsou pro Navrátilovou výzvou, díky které se člověk posune dál a je silnější na vlastních nohách. „Vzpomínám třeba na to, kdy přišly nějaké zdravotní problémy. V tu chvíli se nemáte na koho obrátit. Jste tu kompletně sami. Úplně nově v cizí zemi. A navíc nemáte komu zavolat, protože časový posun je 6 hodin a vy nemáte to srdce někoho budit,“ říká Navrátilová. 

Zástupkyně opresivní společnosti mezi menšinami

Věra Navrátilová se považuje za Češku, nikoliv za Američanku. „Doma se bavíme francouzsko-česky a angličtina je spíš v pozadí. Celý náš život je v angličtině, proto se snažíme rodinu vystavovat našim jazykům,“ vysvětluje Navrátilová a odkazuje na to, že její manžel je Francouz. „Dětem v češtině dost pomáhá, když na léto odletí do Čech. Jinak ale mluví plynule třemi jazyky,“ dodává.

Čtvrtí, ve kterých Navrátilová bydlela, bylo hned několik. Za dobu strávenou v Americe vystřídala Queens, New Jersey, Harlem a hodně také cestovala. Její konečnou stanicí se stal Bronx, ve kterém si pořídila několik rodinných domů, které nyní spravuje a má několik desítek nájemníků. 

Mezi těmi v Bronxu převládají národnostní menšiny. „Já jsem jako zástupkyně opresivní společnosti žila mezi minoritami. Jsem tak mnohem víc nasáklá tím, co ty menšiny trápí a musím říct, že jak česká, tak celkově evropská společnost nemá naprosto žádné tušení o tom, jak těžký život tyto minority mají. A vůbec ne vlastním zaviněním,“ svěřuje se Navrátilová a uvádí několik příkladů, kdy byla svědkem diskriminace. „Pokud bude vnímání světa nadále založeno na rozlišování barev, problém nezmizí. New York je ale velice otevřené město,“ dodává Navrátilová.

Americký sen?

Když jsme se Věry Navrátilové zeptali, jaké jsou její další plány, odpověď zněla jasně: „Věcí, vizí a start-upů, které mám rozjeté, je spousta a život mě baví a naplňuje. Jen jde o to to všechno zvládnout.“ A jestli si žije svůj americký sen? „Já si svůj sen žiji. Jestli je americký, nebo nějaký jiný, na tom mi asi úplně nezáleží. 

Celý rozhovor najdete ve videu nebo podcastu.

Americký speciál vzniká s podporou Progresus Invest Holding.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.


Americký speciál

Další rozhovory