Nejmodernější technologie, drony a urban farming. Taková je budoucnost zemědělství

Zdroj: Tomas Hertogh/ Unsplash
Technologie 24. 05. 2023

Nejmodernější technologie, drony a urban farming. Taková je budoucnost zemědělství

Nejmodernější technologie mění tvář nejen českého průmyslu, kde si moderní továrny už bez robotů nedokážeme představit, významně transformují i zemědělství. Podílejí se na zvyšování výnosů nebo zlepšování kvality potravin, zlepšují pracovní prostředí a bezpečnost obsluhy. V čem všem mohou roboti a IT systémy zlepšit fungování činnosti, která je takřka stejně stará jako lidstvo samo?

Jede traktor, jede do hor…

S představou pole se nám jako první vybaví – kromě řepky – traktor. Dnes už se však jedná o zcela jiný stroj než rachtající kolos, za kterým se na okresní silnici tvoří štrůdl aut. „V mnoha případech mají chytrá softwarová řešení, díky kterým se může řidič spojit s centrálou. Řídicí pracovník stále ví, kde se traktor pohybuje, s jakou spotřebou pohonných hmot a jak je využitý. To napomáhá k efektivitě plánování další práce,“ říká Viktor Zálešák ze společnosti Agromex.

Precision Farming za využití IoT

Precision Farming (precizní zemědělství) je přístup úzce spojený s používáním internetu věcí. K práci totiž využívá data pro optimalizaci pěstování rostlin, zvyšování výnosů a snižování nákladů. Klíčové je pro něj získání maximálního množství informací o pozemku, složení půdy, mocnosti orniční vrstvy, zásobenosti živinami a další. Sleduje a vyhodnocuje změny jednotlivých hodnot v rámci pozemku. 

Mezi oblasti, kde se nejvíce prosazují smart technologie a IoT, patří sledování vlhkosti půdy, teploty či vlhkosti vzduchu, osvětlení a dalších faktorů ovlivňujících růst rostlin. Tyto kategorie sledují senzory, které jsou propojeny s počítačem nebo chytrým zařízením a umožňují zemědělcům sledovat stav svých polí v reálném čase a optimalizovat péči o úrodu. 

Využití dronů

Drony, malé bezpilotní letouny, dnes pomáhají zemědělcům v mnoha ohledech a jsou velkou perspektivou celého oboru. Umějí nasnímat suchá pole pomocí speciálních senzorů a následně záznamy vyhodnotit. Zalijí právě ty části zemědělských ploch, kde je to žádoucí. Jsou schopné detekovat poruchy zavlažovacích systémů. Díky analýze velkého množství sesbíraných dat je možné v reálném čase pružně a efektivně reagovat na aktuální stav sucha.

„Drony umějí pomocí infračervených kamer a senzorů získat mnoho cenných informací. Díky nim pak mohou pěstitelé efektivněji obdělávat svá pole. Snímky pořízené z ptačí perspektivy jsou skládány do komplexních map znázorňujících mnoho faktorů od množství světla, které se k rostlinám dostává, až po to, kolik vody je potřeba k optimálnímu výnosu plodin,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro, která se na provoz profesionálních dronů specializuje.

Mohou také pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, monitorují jejich růst; využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností.

Zemědělství ve městech 

„Urban farming“ neboli městské farmaření je trend, který se v poslední době dostává do popředí zájmu, a to nejenom u ekologicky a udržitelně smýšlejících obyvatel měst, ale také se stále častěji stává tématem diskusí a studií vědců z různých částí světa, kteří zkoumají jeho možnosti a rizika.

„Pěstování ovoce a zeleniny ve městech je zkrátka neopominutelný fakt a například okurky, brambory či hlávkový salát již dosahují ve městech velmi zajímavých výnosů. To je jistě dobrá zpráva pro města, která chtějí přispět ke zvýšení produkce potravin a mít tak přístup k čerstvým a lokálním potravinám,“ uzavírá Viktor Zálešák ze společnosti Agromex.

Autor: Alena Burešová

Další články