Nelze podceňovat limity u pojištění cizinců, důkazem může být příběh 11letého onkologického pacienta

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Life 03. 02. 2023

Nelze podceňovat limity u pojištění cizinců, důkazem může být příběh 11letého onkologického pacienta

Se změnou zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců, která proběhla v minulém roce, připadlo výhradní postavení na tento druh služby Pojišťovně VZP (PVZP). Ne vždycky ale musí být „monopolní“ postavení zneužíváno v neprospěch klienta. O svůj příběh se může podělit i 11letý chlapec. V tomto směru se „monopol“ velmi vyplatil, chrání totiž mimo jiné i zdraví českých občanů.

Argumentem pro vznik „monopolu“ ze strany legislativců byly zejména nekalé praktiky, extrémně vysoké provize zprostředkovatelů a dluhy za špatně pojištěnými cizinci. V srpnu 2021 byla PVZP svěřena přechodná exkluzivita v pojišťování cizinců s pobytem nad 90 dní, která se musela vypořádat nejen s narovnáváním situace na trhu, ale také s vlnou kritiky.

V tomto směru situace PVZP nebyla a není jednoduchá. Ze dne na den musel cizinec zaplatit alespoň minimální náklady na zdravotní péči, a ne low-costovou pojistku, sloužící často jen jako papír pro vízum. Obecně nikdo nechce platit víc peněz, ale celá řada klientů si neuvědomovala, jak vysoce nákladná je hrazená zdravotní péče,“ vysvětluje Tomáš Petyovský, expert na pracovní migraci ze společnosti Petyovský & Partners.

Onkologická léčba je drahá

O svůj příběh se podělila rodina, která se se svým 11letým synem přestěhovala do České republiky začátkem roku. Tou dobou už jediné možné pojištění pro cizince bylo skrze Pojišťovnu VZP. Tatínek, který přijel za prací, díky zaměstnání v ČR spadá pod „standardní“ program veřejného zdravotního pojištění stejně jako každý našinec. Právě u rodinných příslušníků těchto lidí je povinností zajistit pojištění soukromé.

V případě svých dětí není člověk nikdy dostatečně opatrný, proto jsme pro syna uzavřeli zdravotní pojištění s vyšším pojistným limitem, než je standard. Ve finále mu to zachránilo život. Syn si zpočátku často stěžoval na únavu, následně měl teploty a oteklé lymfatické uzliny. Praktická lékařka nás poslala na dětskou onkologii v Brně, kde nám lékaři sdělili synovu diagnózu – leukémii a okamžitě jej hospitalizovali na jednotce intenzivní péče. Začátek léčby byl komplikovaný, proto nám spadl kámen ze srdce, když jsme zjistili, že léčba bude hrazena pojišťovnou a že se vejdeme do limitu. Získali jsme tak klid, který je důležitý, abychom mohli podpořit našeho syna. Prognóza vývoje je naštěstí pozitivní, statisticky se uzdraví 92 % dětí. V dubnu nás čeká druhá část léčby. Pokud bychom neměli správné pojištění, synovi by se nedostalo léčby a zřejmě by nás čekal návrat do vlasti, kde bohužel nefunguje zdravotní systém ani zdaleka tak dobře jako tady. Jsme nesmírně vděčni za profesionální přístup PVZP a příjemné chování lékařů a sester,“ vysvětluje otec.

Specialista na pojištění cizinců ze společnosti Pafin, Tomáš Ryšánek k tomu dodává: „Jsem rád, že PVZP má v nabídce více limitů, a to až do výše 10 milionů korun na každou pojistnou událost, a rodina společně s mým doporučením došla k závěru, že vyšší limit dostatečně pokryje všechna možná zdravotní rizika, což se v konečném důsledku vyplatilo. PVZP odvádí svoji práci dobře.“

S nastolením výhradního zastoupení pro soukromé zdravotní pojištění cizinců se strhla lavina pochybností nejen na straně mediálního světa, ale i mezi oborovými experty, zástupci ministerstva zdravotnictví i dalšími pojišťovnami. Obecně monopolní postavení vždy vzbuzuje ne zcela konkurenční kvalitní prostředí z ekonomického hlediska, ale v tomto případě státní intervence přinesla nejen ochranu veřejných prostředků, ale zejména ochranu veřejného zdraví.

Řada cizinců s přijetím novely zákona přecházela od původní pojišťovny k PVZP, což vyústilo v ‚nevoli‘, neboť PVZP vždy nabízela cenu pojištění odpovídající alespoň částečně nákladům na zdravotní péči. Pro tyto cizince to znamenalo najednou ‚zvýšení‘ ceny, jenže někteří cizinci nebyli zvyklí na kvalitu,“ dodává Tomáš Petyovský. Podle něj se ale situace za poslední rok posunula ke kultivovanému středoevropskému kvalitnímu přístupu k pojištění cizinců ze třetích zemí.

Jako pojišťovna si uvědomujeme vysokou míru společenské odpovědnosti, kterou neseme na svých bedrech. Lidé nám důvěřují, abychom jim podali pomocnou ruku, když to nejvíce potřebují, a to se snažíme dělat. Z tohoto důvodu jsme z vlastních zdrojů založili Nadační fond Ze srdce PVZP, který pomáhá sociálně slabším cizincům a cizincům, kteří se ocitli v tíživé situaci, například kvůli nevhodně zvolenému pojištění. NF Ze srdce PVZP spolupracuje také s NF Krtek. Oba tyto nadační spolky se zapojily do pomoci rodině i v tomto případě,“ doplňuje Halina Trsková.

Není důvod, aby měl cizinec levnější pojištění než Čech

Zákonodárci jsou si velmi dobře vědomi nákladů na zdravotní péči včetně jejich meziročního růstu. Velmi ctí rovný přístup mezi generacemi, různými skupinami, pohlavími apod. Ze statistik ČSÚ jsou zcela zřejmé náklady na zdravotní péči na jednoho obyvatele ČR a stejně tak platby obyvatele nebo státu na zdravotní pojištění. Není tedy jediný důvod k tomu, aby cizinec měl levnější pojištění, než má český občan, a současně mu ale byla poskytována stejná péče jako českému občanovi.

Pro nastavení „rovnoprávnosti“ postačilo zamezit nadměrným provizím zprostředkovatelů a současně hradit vyčerpanou zdravotní péči zdravotnickému zařízení, nikoliv klientovi, který za předchozích podmínek „tržního hospodářství“ zdravotnickému zařízení nezaplatil. Státní intervence v tomto směru chrání na přechodnou dobu zdraví rezidentů i nerezidentů v této zemi a ekonomiku zdravotnických zařízení, které díky tomu mohou více podporovat zaměstnance ve zdravotnictví.

Dovolím si apelovat, aby klienti při sjednávání pojistky vždy důkladně zvážili rizika, nepodceňovali výši limitu a uváděli pojišťovně pravdivé informace. U zdraví to platí dvojnásob. Stává se, že klienti přijedou do Česka nemocní, uvedou nepravdivé informace o svém zdravotním stavu do zdravotního dotazníku, protože třeba mají obavy, že budou mít drahé pojištění, ale tím pádem si nesjednají vhodnou pojistku a problém je na světě. Léčba může být velmi nákladná, například léčba onkologických onemocnění může rychle vyšplhat k částkám okolo 5 milionů korun,“ vysvětluje Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články