Petr Kymlička: Silný propad exportu je pro Česko varující

Zdroj: Moore Czech Republic
05. 12. 2021

Petr Kymlička: Silný propad exportu je pro Česko varující

Růst tuzemského HDP ve třetím čtvrtletí zůstal pod průměrným tempem ostatních zemí Evropské unie. Zásadní podíl na tom měl omezený výkon v automobilovém průmyslu, na němž je české hospodářství silně závislé. Oživení tuzemské ekonomiky bude relativně pomalé i v posledním čtvrtletí tohoto roku, kdy se projeví výpadky v dodavatelských řetězcích i mimo automobilový průmysl, dramatický vzestup cen energií a dalších vstupů, jakož i nedostatek pracovních sil, říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

I když aktuálně zveřejněné údaje o vývoji tuzemské ekonomiky ukázaly, že ve třetím čtvrtletí 2021 vzrostl hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, meziročně o 3,1 % a mezičtvrtletně o 1,5 %, což poněkud překonalo jak původní prognózy, tak i první odhady z října tohoto roku, rozhodně se nejedná o zvláštní úspěch. Růst ekonomiky byl důsledkem prakticky výhradně domácí poptávky, především výdajů na konečnou spotřebu domácností i vládních institucí, jakož i přírůstku stavu zásob. 

Konečná spotřeba domácností byla přitom meziročně vyšší dokonce o 6,4 %, oproti předchozímu čtvrtletí pak o 4,3 %. Důvod lze spatřovat jednak v čerpání „odložené poptávky“ z doby nuceného omezení ekonomiky, jednak ve vysoké zaměstnanosti a v růstu celkového objemu mzdových nákladů. Ambivalentně je třeba hodnotit růst výdajů na konečnou spotřebu vládních institucí (5 % meziročně, resp. 2,6 % mezičtvrtletně); zvýšení hrubého domácího produktu je totiž dosahováno na úkor stoupajícího zadlužení.

Mimořádně negativně se ve třetím čtvrtletí vyvíjelo saldo zahraničního obchodu, které se meziročně propadlo o více než 100 miliard korun. V důsledku odstávek a narušení dodavatelských řetězců zejména v automobilovém průmyslu klesl vývoz o 2,3 % meziročně, resp. 5,9 % mezičtvrtletně. Tyto údaje jsou pro naši významně otevřenou ekonomiku více než varující. Kromě toho Německo, se kterým je fungování tuzemské ekonomiky silně provázané, vykazuje podprůměrný růst ve srovnání se zeměmi EU, podobně jako ČR.  

Významné zlepšení bohužel nelze očekávat ani v posledním čtvrtletí roku 2021. Tradičně vysoké výdaje na konečnou spotřebu domácností v tomto období budou limitovány opětovným uzavíráním ekonomiky, což nedokáže kompenzovat ani růst mzdových nákladů v důsledku nedostatku pracovních sil. Konečná spotřeba vládních institucí sice může k vývoji hrubého domácího produktu pozitivně přispět (avšak mimo jiné díky s pandemií souvisejícími výdaji), ale na druhé straně se dále prohloubí problémy globálních dodavatelských a logistických řetězců, už i mimo automobilový průmysl.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články