S ekologií to myslí vážně jen jedna z dvou set firem

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Ekologie Life 25. 02. 2023

S ekologií to myslí vážně jen jedna z dvou set firem

Rozdíl mezi pouhými sliby firem přejít na nulové emise uhlíku a jejich skutečnými plány je podle serveru Reuters obrovský. Pouze méně než jedna z dvou set firem má vypracovaný reálný postup na změnu celého svého obchodního modelu k plnění zelených cílů.

Nezisková platforma CDP aktuálně tvoří největší úložiště údajů o životním prostředí předkládaných na dobrovolné bázi společnostmi, které jsou pod tlakem svých akcionářů, aby zveřejňovaly, jak plánují přechod k budoucnosti s nižšími emisemi uhlíku. 

Z 18 600 společností, které poskytly CDP údaje, jich pouze 81, tj. 0,4 %, zveřejnilo informace o dvaceti jedna klíčových ukazatelích, které CDP uvádí v dotazníku a které podle něj představují důvěryhodný plán.

Počet 81 společností je nižší než 135, které zveřejnily klíčové ukazatele v loňském roce. Je to podle CDP způsobeno tím, že platforma „v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky zvyšuje laťku pro to, co představuje důvěryhodný plán přechodu na nové klima“.

Klíčové ukazatele CDP zahrnují vše, od toho, zda představenstvo společnosti dohlíží na klimatický plán, až po finanční plánování.

„Potřeba, aby společnosti vypracovaly důvěryhodný plán přechodu na změnu klimatu, není doplňkovým prvkem, ale nezbytnou součástí jakéhokoli budoucího plánování,“ uvedl v prohlášení Amir Sokolowski, globální ředitel CDP pro klima.

„Společnosti musí prokázat, že plánují do budoucna své kroky tak, abychom odvrátili nejhorší dopady změny klimatu a vyslali správné signály kapitálovým trhům, že zůstanou ziskové.“

Nejlépe se umístily společnosti se sídlem v Japonsku, kde 16 firem zveřejnilo údaje podle 21 ukazatelů. Podle zjištění CDP poskytlo úplné informace šest z 1 448 společností se sídlem ve Spojeném království.

Autor: Alena Burešová

Další články