HC10

HC10

HC10

Šestiosý kolaborativní robot zvládne užitečnou zátěž až 10 kg. Bezpečnost operátora je zajišťována technologií Power and Force Limit, která zastaví chod robota v případě kontaktu s člověkem. Robotickou paži jde ručně navádět a její pozice i proces uchopení lze automatizovat pomocí tzv. Easy Teaching Switch Boxu. Design robotické paže byl navržen tak, aby se zabránilo stisku konkrétních bodů (prstů). Robot může vykonávat zadané úkony bez nutnosti zavádět další ochranná opatření jako bezpečnostní zábrany, samozřejmě v závislosti na vyhodnocení možných rizik. Robot může být umístěn v různých pracovních prostředích, jeho možnosti instalace jsou totiž velmi flexibilní.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI HC10

Kontrolér

Plně výkonný kontrolér průmyslových robotů

  • YRC1000 pro HC10 a HC10DT
  • YRC1000micro pro HC10DT

Vysoká míra bezpečnosti

  • Moment kontaktu mezi operátorem a robotem je omezen na bezpečnou úroveň
  • Robotická paže je navržena tak, aby nedocházelo ke stisku konkrétních bodů (ochrana prstů)
  • Bezpečnostní standardy – užívané pro průmyslové roboty: ISO 10218-1
  • Vyhovuje ISO TS 15066
  • Bezpečnostní funkce kontroléru průmyslového robota: ISO 13849-1, PLd, Cat. 3
  • Součástí je bezpečnostní jednotka

Snadné učení

  • Pohybujte ručně robotickou paží a využívejte tak funkce učení robota vedením

Není třeba bezpečnostní zábrana

  • V závislostí na aplikaci může HC10 být využíván bez potřeby bezpečnostních zábran

Další články