;

Roboti? Velké lákadlo už i pro malé firmy

11. 11. 2019

Roboti? Velké lákadlo už i pro malé firmy

Bezmála 65 procent malých podniků, které používají roboty, si pořídilo prvního robota teprve letos, uvádí průzkum serveru orobotice.cz. Pokračování tohoto trendu se očekává i v roce 2020.

Průzkum provedený během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mezi stovkou průmyslových podniků potvrdil, že firmy, které se rozhodly jít cestou modernizace, začaly být právě letos výrazně aktivní. Pořídily si totiž ve velké míře první roboty.

Foto: ISAPUT, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Robotizace výroby je velkým tématem
hlavně pro menší firmy do 50 zaměstnanců. Ty jsou totiž na
rozdíl od větších více pružnější při zavádění nových
technologií, a navíc velké podniky již roboty většinou ve své
výrobě používají,“
uvádí
k průzkumu Jiří Böhm ze serveru orobotice.cz.

Drtivá většina robotů je maximálně 10 let stará

Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce
dotazovaných firem si pořizovalo svého prvního robota teprve
letos (41 %), nicméně v kategorii do 50 zaměstnanců bylo toto
číslo mnohem vyšší, a to sice 64 procent. Celá třetina firem
si pořídila prvního robota před 3 až 10 lety a 19 % před 1 až
3 roky. Robotických matadorů s prvním robotem starším deseti let
bylo 7 procent.

Menší podniky zároveň patří mezi
technologické inovátory a nebojí se více riskovat. Je proto
pravděpodobné, že podobný trend bude pokračovat i v roce
příštím, i přes potenciální ochlazení domácí ekonomiky,“

dodává Jiří Böhm.

Kdy
si firmy pořídily prvního robota?

Zdroj: orobotice.cz

Tři čtvrtiny firem, které nemají roboty, je nepotřebují. Přitom cena robotů klesá

Ty firmy, které robota nevlastní a ani se k tomu
nechystají, v průzkumu uvedly i důvod. Celých 77 procent z nich
tvrdilo, že robota pro své podnikání nepotřebuje. Dalších 13
procent podniků pak robota nevlastní kvůli jeho vysokým
pořizovacím nákladům a zbylých 10 procent respondentů uvedlo,
že se o robotizaci výroby dosud nezajímali.

Zapojení robotů do výroby se hodí pro
vybraná průmyslová odvětví, jako je například automotive.
Velký prostor do budoucna je ale právě u menších firem, čehož
si všímají i výrobci robotů. Robota třeba s jednou rukou
už lze koupit za nižší stovky tisíc korun, což může být
zajímavé pro podniky z logistického nebo strojírenského
průmyslu,“
vysvětluje Jiří Böhm.

Proč
si firmy nepořídily robota?

Zdroj: orobotice.cz

Firmy odmítají zdanění robotů

V nedávné době z úst některých
poslanců a senátorů zazněla otázka zdanění robotů. Proti
zdanění ale byla v průzkumu drtivá většina dotazovaných
podniků. Pakliže by ale k nějaké formě zdanění došlo, měli
respondenti vlastnící roboty uvést, jaká forma by jim dávala
největší smysl.

Nadpoloviční většina (69 %) uvedla, že
zdanění by mohlo být jednorázové při nákupu robota, a 23
procent firem si myslí, že zdanit by se dal finální výrobek
vyrobený nebo obhospodařovaný robotem. Jen minimum firem (8 %) si
myslí, že nejlepším způsobem by bylo zdanění robotické práce
měsíčním paušálem, ekvivalentně ke zdravotnímu a sociálnímu
pojištění u zaměstnanců.

Otázka zdanění robotů je nejspíše
během na dlouhou trať. Při komunikaci s českými politiky
jsme ale zjistili, že minimálně čtvrtina poslanců se touto
otázkou již zabývala. Firmy logicky odmítají jakékoli další
možné zdanění jejich výroby či práce, každopádně během pár
let nejspíše k nějakým konkrétním legislativním krokům
může dojít,“
uzavírá Jiří Böhm
ze serveru orobotice.cz.

Jak
zdanit robota?

Zdroj: orobotice.cz

Průzkum byl proveden ve dnech 7. a 8. října
2019 během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Zúčastnilo se jej 127 firem.

Server orobotice.cz
se věnuje trendům v robotizaci, automatizaci, digitalizaci a
kybernetice a pravidelně přináší rozhovory se zajímavými
osobnostmi z těchto oblastí.

Autor: Tomáš Vrána

Další články