Daňové změny na obzoru. Prodej firmy se od příštího roku prodraží, říká finanční expert

Foto zdroj: FocusOn
Byznys 17. 05. 2024

Daňové změny na obzoru. Prodej firmy se od příštího roku prodraží, říká finanční expert

Nová legislativa zavádí limity pro osvobození od daní při prodeji akcií a obchodních podílů, což znamená zvýšenou administrativu a náklady. V rozhovoru se Milan Bílek, výkonný ředitel Patria Corporate Finance, vyjadřuje k připravovaným daňovým změnám, které od roku 2025 ovlivní majitele firem a startupů v Česku.

Každý rok změní v Česku vlastníka zhruba 600 podniků, společností nebo startupů. Od roku 2025 však majitele firem čekají významné daňové změny, jako například zavedení limitů pro osvobození od placení daní při prodeji akcií nebo obchodních podílů.

„Nové daňové změny přinesou pro majitele firem zvýšenou administrativu a náklady na znalecké posudky. V konečném důsledku to bude znamenat platbu nějaké daně,“ uvedl Bílek.

Časový test udává hranice

Do konce roku 2024 platí tzv. časový osvobozený test, což znamená, že pokud někdo drží podíly na s.r.o. déle než pět let nebo akcie na akciové společnosti déle než tři roky, jeho výnos z prodeje je plně osvobozený od daně. Daňové osvobození se teď musí hlásit pouze na daňový úřad.

Po prvním lednu 2025 však legislativa zavádí limit osvobození od daně pouze do výše 40 milionů korun. Bílek dále upřesnil, že tento limit znamená, že výnos z prodeje se může snížit o 40 milionů korun. „To je určité ‚polštářové‘ opatření, které umožní snížit daňový základ o tuto částku,“ říká.

Prodávající má smůlu, daním se už nevyhne

Zákon však také stanoví, že jako vstupní hodnota pro výpočet základu daně se může použít znalecké ocenění k 31. 12. 2024. „Majitelé firem musí být připraveni na zvýšené náklady spojené s odvodem daně a znaleckým oceněním,“ komentuje.

„Prodávající nebude mít možnost kompenzace těchto nákladů od kupujícího,“ zdůraznil Bílek s tím, že je to zákonem stanovená daň, která bude k tíži prodávajícího.

Na otázku, zda je možné kvantifikovat, o kolik se prodraží prodej firmy po zavedení nové legislativy, Bílek uvedl příklad: „Pokud někdo založil firmu v roce 2015 se základním kapitálem 1 milion korun a prodává ji v roce 2026 za 110 milionů korun, znalecké ocenění k 31. 12. 2024 může být 100 milionů korun. V takovém případě bude daň zhruba 1,6 milionu korun.“

Prodej za minutu dvanáct

Tato daňová změna podle Bílka představuje významný milník v podnikatelské legislativě a může být do jisté míry demotivující pro podnikatele, kteří své firmy zakládali, budovali a nyní je chtějí prodat.

Bílek zmínil, že trh na tyto změny již reaguje a majitelé firem, kteří byli rozhodnutí své firmy prodat, se snaží tyto transakce uskutečnit do konce roku 2024, aby se vyhnuli zvýšeným nákladům a administrativě spojené s novou legislativou. „Tendence je zcela zjevná,“ upozorňuje Bílek.

Přesunout firmu na Kypr může být velmi nápadné

Pokud se rozhodnete svou firmu prodat do roku 2025, musíte jednat urychleně. Prodejní proces totiž trvá od 6 do 12 měsíců. „V případě, že se jedná o firmu s obratem 300 milionů korun a hospodářským výsledkem 25 milionů korun, najít investora trvá takto dlouho,“ varuje Bílek.

Pozor na to, abyste neobešli zákon. „Nastanou případy, kdy majitelé budou přesouvat sídlo své firmy do zahraničí. Majitelé firem můžou budovat různé holdingové struktury, ať už s domicilem v České republice nebo v zahraničí,“ dodává Bílek s tím, že v tomto případě by byl hodně opatrný.

„Jakákoli taková aktivita může být charakterizována jako obcházení zákona. Pokud podnikáte 20 let v Česku, bude divné, že budete firmu přesouvat třeba na Kypr,“ upozorňuje Bílek. 

Dopad na státní rozpočet bude i tak podle Bílka neznatelný a mizivý. „Půjde o nižší jednotky stovek milionů korun, což je ve státním rozpočtu naprosto zanedbatelné.“

Velká poptávka je po IT i recyklaci

„Registrujeme převis poptávky po firmách. Nedostává se nám nabídková strana a je málo dobrých firem, které jsou na prodej,“ vysvětluje Bílek. Mezi atraktivní sektory patří odvětví recyklace, obnovitelných zdrojů, IT, výroby softwarů a obranný průmysl. „To jsou odvětví, kam mohou poskytovat financování i české banky,“ dodává Bílek.

Traktory v Praze zavařily celému odvětví

Naopak pokles zájmu eviduje v oblastech typu e-commerce a zemědělství. „Pokud nám místo po polích jezdí traktory po Praze, investoři si toho nemohou nevšimnout,“ komentuje protesty farmářů Bílek. Hodně atraktivním oborem je i zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. „Mezi to patří i výroba a distribuce zdravotnických materiálů. To je obor, který je nejvíce atraktivní v dnešní době,“ ukazuje Bílek.

E-commerce by podle předpokladů mohla jít během let nahoru, trh je dnes ale strukturálně úplně jiný. Zásadní roli hrál příchod zahraničních hráčů. „Byla tu unikátní situace díky covidu. Když jsme měli na prodej společnost, která dělala e-commerce, byl o ni velký zájem,“ vzpomíná.

„Pokud má firma kvalitní management, dobrý produkt a diverzifikovanou skladbu zákazníků, nebude mít nouzi o investory a její hodnota bude růst,“ dodal Bílek.

Firmy se přesouvají na západ

Kauza Křetínský a německé ocelárny rozvířila debatu. Firmy by mohly začít odcházet na západ. „Je to trend, ale zatím se to týká jednotek až desítek společností, které vyrostly na trhu tady nebo na Slovensku a jdou do zahraničí. Vidíme to třeba v oblasti potravinářského sektoru. Ty marže, které tu potravináři mohou realizovat, jsou díky přebytku supermarketů – měřeno prodejní plochou – velmi nízké. Naopak situace v západní Evropě je mnohem stabilnější,“ uzavírá Bílek.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory