Roste zájem o autonomní vysokozdvižné vozíky. Jsou efektivnější a omezují lidský kontakt

Články 30. 07. 2020

Roste zájem o autonomní vysokozdvižné vozíky. Jsou efektivnější a omezují lidský kontakt

Především pokud jde o vysoce repetitivní úkony, jako ty vykonávané třeba ve skladech nebo distribučních centrech, ukazují se robotické vysokozdvižné vozíky jako ekonomicky efektivnější, ale i bezpečnější řešení.

Takřka 2 procenta vysokozdvižných vozíků prodaných v Severní Americe funguje dnes podle informací webu Robotics and Automation News na autonomním základě. V posledních měsících i v souvislosti s pandemií koronaviru zaznamenávají výrobci o tento produkt zvýšený zájem.

Robotické vozíky mohou fungovat takřka nepřetržitě, v součinnosti s několika střídajícími se směnami lidských pracovníků. Dráha jejich pohybu i rychlost se uzpůsobuje měnícím se procesům na pracovišti, což vede k zefektivnění přesouvání materiálu, ale i spotřeby energie.

Uživatelé autonomních vysokozdvižných vozíků také zaznamenávají menší míru poškození u polic, nákladu, palet nebo dalších vozidel. Robotičtí pomocníci totiž jezdí mnohem obezřetněji a bezpečněji než lidmi řízené vozíky.

Možnost srovnávat

Bráno realisticky, podnik i s pouhými několika provozovanými vysokozdvižnými vozíky mění každou jednotku za novou každých 5–7 let,“ dává k dispozici svůj profesionální odhad Nic Temple, obchodní viceprezident pro Spojené státy ve firmě Global AGV, která se na výrobu autonomních vysokozdvižných vozíků zaměřuje.

Provoz vystačující si jen s několika vozíky když roku 2020 vymění jedno staré zařízení za autonomní, zjistí, jaké zhodnocení pro něj může znamenat zavedení automatizace,“ rozvíjí dál své úvahy Temple. „Implementace automatizace jako přesně měřitelného řešení umožňuje nepředsudečné srovnání autonomního a lidského provozu vysokozdvižných vozíků.“

Autor: Petr Pláteník

Další články