ROZHOVOR: Jak jsme na tom s digitalizací veřejné správy?

Rozhovory 18. 12. 2020

ROZHOVOR: Jak jsme na tom s digitalizací veřejné správy?

Ministerstvo vnitra a s ním spojený post náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií je jakýmsi dědicem dávno zaniklého ministerstva informatiky. Tento post zastává JUDr. Jaroslav Strouhal, který má mimo jiné na starosti problematiku digitalizace veřejné správy. Jaké kroky v tomto směru podniká stát? 

S digitalizací začala státní správa už začátkem tohoto tisíciletí, kdy vybudovala informační systém datových schránek, vznikla síť Czech Pointu jako kontaktního místa veřejné správy a společně s tím vznikly základní registry České republiky.

„Ministerstvo vnitra na tyto fenomény začátku tisíciletí navázalo naplněním nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o implementaci nařízení eIDAS do českého právního řádu, které napříč Evropou nastavuje pravidla pro elektronickou komunikaci nejen v rámci členských států EU, ale i mimo ně,“ komentuje JUDr. Jaroslav Strouhal.

Digitální služby pro občany a podnikatele

V dnešní době už občané České republiky mohou ve spoustě agend komunikovat se státem elektronickou formou. V tuto chvíli je na Portálu občana přibližně 250 různých událostí, které můžeme z velké části řešit čistě digitální formou. Platforma byla vybudována v roce 2018 a určuje „trend“, podle kterého se řídí i další státní subjekty. Zářným příkladem je hlavní město Praha a její Portál Pražana. 

„Co státu trochu chybí je dostatečné množství služeb, které by občan potažmo podnikatel mohl obsloužit elektronickou formou. S tím též souvisí jistý marketing a propagace již existujících obdobných služeb,“ říká Strouhal.

Jak MVČR pokračuje v digitalizaci veřejné správy

Ministerstvo vnitra digitalizuje státní správu téměř nepřetržitě, u jakéhokoliv úkonu je ale na prvním místě kybernetická bezpečnost s cílem precizní ochrany dat. Vybudování této infrastruktury bylo hlavním cílem ministerstva v posledních letech. Česká republika dále podle nařízení eIDAS vybudovala národní identitní autoritu. Jedná se o informační systém sloužící k digitální identifikaci, zjednodušeně ověří, jestli jste to opravdu vy.

Pokud chceme provozovat tzv. e-Goverment, kybernetická bezpečnost je pro nás na prvním místě a backoffice státu už je vybudovaný. Identitních prostředků je dnes celá řada, primárně mluvíme o občanském průkazu s čipem, kterým se můžeme prokázat mezinárodně,“ doplňuje Strouhal.

Jaké jsou další cíle MVČR

„Cíl je jasně daný, chceme napříč celou veřejnou správou zdigitalizovat všechny zbylé agendy či životní událost a usnadnit tak komunikaci mezi státem a jeho občany. Většina těchto úkonů je omezena právní stranou věci a je potřeba se kvalifikovaně prokázat,“ ukončuje náměstek. 

eIDAS:

Sekce je věnována problematice nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které je známo pod zkráceným názvem „nařízení eIDAS“. Sekce dále obsahuje informace o související právní úpravě oblasti služeb vytvářejících důvěru (el. podpis, el. pečeť, el. časové razítko a další související služby) dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a oblasti elektronické identifikace dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/eidas-sluzby-vytvarejici-duveru-a-elektronicka-identifikace.aspx

Autor: Tomáš Vrána

Další články