Skoro 60 procent Čechů ztratilo kvůli covidu práci nebo se jim snížil příjem

Zdroj: Pixabay
Byznys 17. 01. 2022

Skoro 60 procent Čechů ztratilo kvůli covidu práci nebo se jim snížil příjem

Tento rok bude jistě turbulentní v mnoha ohledech. Lidé se obávají nejen dalšího zdražování energií, ale také růstu inflace, zdražující většinu položek rodinného rozpočtu. Co ale přinese rok 2022 nového v pracovní oblasti?

Mnoho lidí je stále optimistických a očekává, že si v práci polepší a budou dostatečně vydělávat (22 %), jen o něco málo méně se naopak bojí ztráty zaměstnání a následných problémů se splácením závazků (21 %) a stejné procento věří, že si polepší a bude vydělávat výrazně více než doposud (21 %), říká anketa pracovního portálu Profesia.cz.

„Všichni doufáme, že bude lépe a že problémy, které celé společnosti i každému z nás přináší covid-19, už oslabí nebo pominou. V naší anketě se vytvořily tři zhruba stejně silné názorové proudy. Dva více či méně optimistické, které věří, že si v práci polepší, a třetí pesimistický, který očekává problémy,“ říká na základě výsledků ankety Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Zdroj: Profesia.cz

Vedle těchto tří hlavních proudů přinesla anketa ještě dvě další odpovědi se stejným procentuálním zastoupením. 18 % se bojí, že i když si své pracovní místo udrží, tak kvůli rostoucím cenám energií a inflaci nebude schopno splácet svoje závazky a vyžít. Stejné procento (18 %) pak neočekává od tohoto roku v pracovní oblasti žádnou změnu.

„Podle našich statistik zažilo 59 % Čechů kvůli covidu úplnou ztrátu nebo snížení příjmu a následně problémy s ukočírováním rodinných financí,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif. A dodává: „Logickou reakci na tyto těžké chvíle můžeme sledovat, a to, že stále více lidí se chová zodpovědně a své závazky si více pojišťují.“

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články